PARTNER PORTALU
  • BGK

Senat: świadczenia kompensacyjne nie dla nauczycieli kształcenia praktycznego

  • pt/pap    18 października 2016 - 18:51
Senat: świadczenia kompensacyjne nie dla nauczycieli kształcenia praktycznego
Według autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci (fot. ckp.nysa.pl)

Trzy senackie komisje negatywnie zaopiniowały propozycję inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do rozszerzenia grona uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych o nauczycieli pracujących w placówkach kształcenia praktycznego.
O podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych wystąpiła senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wniosek komisji to odpowiedź na petycję wniesioną w styczniu tego roku do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

We wtorek projektem zajmowały się połączone komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Ustawodawcza. Po dyskusji, w której różnica zdań zarysowała się także pomiędzy senatorami PiS, komisje zdecydowały jego o negatywnym zaopiniowaniu.

Ostatecznie o tym, czy taka inicjatywa zostanie podjęta zdecyduje cały Senat w głosowaniu.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. Przeznaczone na nie środki nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

Świadczenia kompensacyjne - jak zapisano w ustawie - przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Według autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci. Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież realizują też tę samą podstawę programową kształcenia co nauczyciele z centrów kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do przejścia na świadczenia kompensacyjne.

Zgodnie z projektem, grono uprawionych do świadczeń kompensacyjnych rozszerzone zostałoby o nauczycieli z publicznych i niepublicznych placówek kształcenia praktycznego.

Projekt negatywnie został zaopiniowany przez Ministerstwo Finansów. "Dyscyplina finansów publicznych ma pewne ograniczenia" - zauważył senator Kazimierz Wiatr (PiS).

Zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior poinformował, że obecnie świadczenia kompensacyjne pobiera 5,5 tys. osób. Wypłacane jest one przeciętnie w kwocie 1949,56 zł brutto. Obciążenie budżetu państwa z tego tytułu wynosi 10,7 mln zł rocznie.

Podał także, że po rozszerzeniu grona uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych o nauczycieli pracujących w placówkach kształcenia praktycznego liczba uprawionych do nich wzrosła by o 550 nauczycieli. Gdyby oni wszyscy wystąpili o "kompensówki", to oznaczało by to koszt dla budżetu państwa w skali rok wynoszący ok. 12 mln zł, czyli około jednego miliona miesięcznie.×
KOMENTARZE (1)

  • ab, 2016-10-19 11:37:02

    Rządy się zmieniają, a Bucior wciąż trwa. Pozbawił Karty Nauczyciela nauczycieli w placówkach opiekuńczych,mimo zapewnień PISu o konieczności ich powrotu pod Kartę, teraz wyciągają następną grupę spod Karty... ej Bucior, Bucior. Czy to ma coś wspólnego z bucem?