PARTNER PORTALU
  • BGK

Senatorowie o wydatkach na edukację

  • PAP    17 września 2013 - 07:26
Senatorowie o wydatkach na edukację

Senacka komisja nauki, edukacji i sportu pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek nowelizację tegorocznego budżetu w zakresie wydatków na edukację.
Nowela zakłada m.in. zwiększenie środków na wychowanie przedszkolne i zmniejszenie na program „Radosna szkoła".

Za pozytywnym zaopiniowaniem nowelizacji budżetu. w części dotyczącej edukacji było 5 senatorów, żaden nie był przeciw, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu. Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu żaden z senatorów nie zgłosił uwag do nowelizacji.

Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją budżetu, o 184 mln zł do wysokości 504 mln wzrosną środki w rezerwie celowej na „zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego".

Jednocześnie zmniejszone zostaną trzy inne rezerwy. Pierwsza z nich na „dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty" ma zostać zmniejszona o 450 tys. zł, do kwoty 19 mln 577 tys. zł.

Ograniczenie wydatków dotyczyć będzie środków zaplanowanych na finansowanie gratyfikacji dla nauczycieli, którzy w 2013 r. otrzymają tytuł honorowy profesora oświaty. Według MEN. związane jest to ze zmianą źródła finansowania tego zadania.

Druga z rezerw, która zostanie zmniejszona, przeznaczona jest na „dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - na realizację programu Radosna szkoła. W ramach tego programu rządowego dofinansowywane jest budowanie przy szkołach podstawowych placów zabaw, oraz doposażenie miejsc zabaw w samych szkołach.

Zgodnie z projektem rezerwa ta ma zostać zmniejszona ze 100 mln zł do 40,2 mln zł.

Wiceminister Maciej Jakubowski, przedstawiając w poniedziałek senatorom szczegóły nowelizacji budżetu, przypomniał, że program „Radosna szkoła" jest realizowany od 2009 r. Jak mówił, kwota 40,2 mln zł odpowiada realnemu zapotrzebowaniu zgłoszonemu w tym roku przez samorządy. Zaznaczył, że zapotrzebowanie to z roku na rok maleje.

Trzecia ze zmniejszanych rezerw przeznaczona jest na „podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej".

Zmniejszona zostanie ona o 1,6 mln zł do kwoty 26,9 mln zł. Według MEN są to środki, które nie zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne ministerstwa.

Zmniejszeniu mają ulec też środki na oświatę zapisane w budżetach wojewodów mniej więcej o 5 mln zł (z 202,3 mln zł do 197,2 mln zł). W budżetach tych największemu zmniejszeniu uległy środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (chodzi o kwotę około 3 mln zł).

Jak tłumaczył Jakubowski, znacznie większa kwota na ten cel - rzędu kilkunastu milionów - jest obecnie wykorzystywane ze środków Unii Europejskiej.

Nowelizacja budżetu pozostawia bez zmian wysokość tegorocznej subwencji oświatowej, która wynosi 39,5 mld zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.