PARTNER PORTALU
  • BGK

SIO bez senackich poprawek

  • PAP    3 sierpnia 2012 - 11:33
SIO bez senackich poprawek

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej.
Zakłada ona zwiększenie anonimowości danych gromadzonych w SIO dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez szkoły i poradnie.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 61 senatorów, 29 było przeciw, jedna osoba wstrzymała sie od głosu.

O przyjęcie nowelizacji bez poprawek wnioskowały senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Zgodnie z nowelizacją, do centralnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą.

Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Oznacza to, że informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast w bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały jedynie w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Szkoła lub placówka oświatowa będzie do bazy SIO przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W tym celu przedłożą dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany i po pozytywnym wyniku weryfikacji, przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.