Spółki komunalne zagrażają szkołom

Uznanie możliwości przejmowania szkół publicznych przez spółki komunalne, mogłoby doprowadzić do obniżenia standardu nauczania i opieki w szkołach publicznych.
Spółki komunalne zagrażają szkołom

Przejęcie publicznych szkół przez spółki komunalne, według rzecznik praw obywatelskich, może budzić wątpliwości.

Czytaj też: Krzyż reformowania edukacji trzeba nieść

Według prof. Ireny Lipowicz, szkoły zakładane i prowadzone przez samorządy są jednostkami budżetowymi, co oznacza, że całość dochodów oraz wydatków ma pochodzić bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Nie ma zatem możliwości przejęcia prowadzenia zadania przez wyposażoną we własny majątek spółkę komunalną.

Według niej, prowadzenie szkół publicznych przez spółki komunalne wydaje się pozostawać w sprzeczności z art. 5 ust. 5 i art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym.

– Prowadzenie szkół podstawowych oraz gimnazjów należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, a odpowiedzialność za założenie i utrzymanie sieci publicznych szkół spoczywa zawsze na jednostce samorządu terytorialnego, a więc nie może zostać przerzucona np. na organ gminy lub prowadzoną przez nią spółkę – uważa prof. Irena Lipowicz.

Dodaje, że art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty pozwala na zakładanie szkół publicznych przez osoby fizyczne i prawne, ale rozwiązanie takie powinno być traktowane jako wyjątek uzasadniony szczególnymi warunkami lub okolicznościami, w żadnym przypadku nie może stanowić zasady polityki oświatowej gminy.

Jednocześnie, jak przypomina rzecznik, według ustawy o gospodarce komunalnej gmina może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego działających poza sferą użyteczności publicznej jedynie w wyjątkowych przypadkach, w razie istnienia niezaspokojonych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym.

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Najlepiej zlikwidaować GMINY , po co i komu mają slużyć jak od wszystkiego umywają ręce, liczba urzędnikow ciągle rośnie, kpina, na dzień dzisiejszy gminy się cieszą, zobaczymy za kilka lat jak same staną w obliczu likwidacji !!!!

gabis, 2012-07-10 08:40:25 odpowiedz

Rok szkolny się skończył, a szkolne problemy zostały

rarka, 2012-07-09 10:39:24 odpowiedz

Biedna ta szkoła. Wszyscy jej zagrażają: rząd, nauczyciele, samorządy. Edukacja to chyba najbardziej upośledzony sektor gospodarki

były uczeń, 2012-07-09 09:50:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE