PARTNER PORTALU
 • BGK

Spółki komunalne zagrażają szkołom

 • GK    9 lipca 2012 - 07:16
Spółki komunalne zagrażają szkołom

Uznanie możliwości przejmowania szkół publicznych przez spółki komunalne, mogłoby doprowadzić do obniżenia standardu nauczania i opieki w szkołach publicznych.
Przejęcie publicznych szkół przez spółki komunalne, według rzecznik praw obywatelskich, może budzić wątpliwości.

Czytaj też: Krzyż reformowania edukacji trzeba nieść

Według prof. Ireny Lipowicz, szkoły zakładane i prowadzone przez samorządy są jednostkami budżetowymi, co oznacza, że całość dochodów oraz wydatków ma pochodzić bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Nie ma zatem możliwości przejęcia prowadzenia zadania przez wyposażoną we własny majątek spółkę komunalną.

Według niej, prowadzenie szkół publicznych przez spółki komunalne wydaje się pozostawać w sprzeczności z art. 5 ust. 5 i art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym.

– Prowadzenie szkół podstawowych oraz gimnazjów należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, a odpowiedzialność za założenie i utrzymanie sieci publicznych szkół spoczywa zawsze na jednostce samorządu terytorialnego, a więc nie może zostać przerzucona np. na organ gminy lub prowadzoną przez nią spółkę – uważa prof. Irena Lipowicz.

Dodaje, że art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty pozwala na zakładanie szkół publicznych przez osoby fizyczne i prawne, ale rozwiązanie takie powinno być traktowane jako wyjątek uzasadniony szczególnymi warunkami lub okolicznościami, w żadnym przypadku nie może stanowić zasady polityki oświatowej gminy.

Jednocześnie, jak przypomina rzecznik, według ustawy o gospodarce komunalnej gmina może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego działających poza sferą użyteczności publicznej jedynie w wyjątkowych przypadkach, w razie istnienia niezaspokojonych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym.

<!-- pagebreak //-->

– Zapewnienie miejsca w szkole podstawowej oraz w gimnazjum każdemu zamieszkującemu na terenie gmin dziecku jest obowiązkiem gminy, a jego niewykonanie stanowi naruszenie przepisów prawa. Trudno zatem wyobrazić sobie sytuację, w której na rynku lokalnym istniałyby niezaspokojone potrzeby mieszkańców uzasadniające prowadzenie szkoły podstawowej przez spółkę komunalną – twierdzi rzecznik.

W dodatku zmiana organu prowadzącego szkołę publiczną zmienia status prawny placówki. Do szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie stosuje się wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora. Likwidacja takiej placówki nie wymaga opinii kuratora oświaty. Do nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez osobę prawną stosuje się tylko część zawartych w Karcie nauczyciela przepisów, w szczególności zaś zastosowania nie znajdują przepisy regulujące kwestię urlopów i uprawnień socjalnych nauczycieli.

– Zmiana organu prowadzącego ułatwia zatem prowadzenie oraz likwidację szkoły, ze względu na mniejsze koszty zatrudnienia pracowników – przyznaje rzecznik.

Według niej, przekazanie szkoły spółce komunalnej, w niektórych przypadkach, może przybrać znamiona działań mających na celu obejście prawa.

– Uznanie możliwości przejmowania szkół publicznych przez spółki komunalne, w szczególności w sytuacji, w której zwiększyłaby się skala zjawiska, mogłoby doprowadzić do obniżenia standardu nauczania i opieki w szkołach publicznych – uważa prof. Irena Lipowicz.

Dlatego zwróciła się do minister Krystyny Szumilas z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • gabis, 2012-07-10 08:40:25

  Najlepiej zlikwidaować GMINY , po co i komu mają slużyć jak od wszystkiego umywają ręce, liczba urzędnikow ciągle rośnie, kpina, na dzień dzisiejszy gminy się cieszą, zobaczymy za kilka lat jak same staną w obliczu likwidacji !!!!
 • rarka, 2012-07-09 10:39:24

  Rok szkolny się skończył, a szkolne problemy zostały
 • były uczeń, 2012-07-09 09:50:07

  Biedna ta szkoła. Wszyscy jej zagrażają: rząd, nauczyciele, samorządy. Edukacja to chyba najbardziej upośledzony sektor gospodarki