PARTNER PORTALU
 • BGK

Sprawdź standardy do wykonywania zawodu nauczyciela

 • AW    19 stycznia 2012 - 17:46
Sprawdź standardy do wykonywania zawodu nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przedłożone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jak podaje MEN, rozporządzenie zostało podpisane 17 stycznia stosownie do upoważnienia zawartego w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia określają:

1) efekty kształcenia w zakresie

- wiedzy merytorycznej i metodycznej,

- wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,

- poziomu znajomości języka obcego,

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych,

3) wymiar i sposób organizacji praktyk.

W nowych standardach, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odstąpiono od kształcenia dwuspecjalnościowego, obowiązkowego dotychczas na studiach pierwszego stopnia. Przygotowanie zawodowe (nauczycielskie) ma charakter modułowy i jego realizacja będzie możliwa w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą przygotowywani w obydwu zakresach jednocześnie.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone będzie w ramach trzech modułów obowiązkowych, obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Kształcenie to będzie mogło zostać poszerzone o moduły fakultatywne obejmujące przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Kształcenie nauczycieli ma przede wszystkim polegać na nabywaniu praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela; wiedza teoretyczna ma wspierać zdobywanie tych umiejętności i dawać naukową syntezę zdobytych doświadczeń. A zatem przepisami rozporządzenia zwiększono rolę kształcenia praktycznego, w tym w szczególności w obszarach dotyczących kompetencji opiekuńczych, wychowawczych oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia.

Ważną zmianę stanowi także wymóg, by osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej wykazały się umiejętnościami merytorycznymi w zakresie języka polskiego (tworzenie tekstów), matematyki (prowadzenia rozumowań matematycznych) oraz przyrody (umiejętność ilustracji zjawisk przyrody za pomocą doświadczeń). Nabycie tych kompetencji jest warunkiem przystąpienia do przygotowania dydaktycznego do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia. Treść rozporzadzenia można znaleźć tu

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • Janusz, 2012-01-19 23:58:03

  Dla uczniów rozpoczynających naukę zawodu we wrześniu 2012r "standardy egzaminów zawodowych" określa podstawa programowa - nie będzie osobnego dokumentu. Pojęcie standardów związane jest z dotychczasowym systemem kształcenia zawodowego, który definitywnie wygaśnie w 2017r. Dlaczego więc wp...isano takie elementy,już w zasadzie nieaktualne, do rozporządzenia. Ma to taki sam sens jak publikowanie starych podstaw programowych na miesiąc przed opublikowaniem nowych.  rozwiń
 • PRAWDZIWY ZAWÓD, 2012-01-19 23:28:29

  nie każdy zasługuje na to by wykonywać taki zawód
 • Elka, 2012-01-19 23:25:26

  Radziłabym sprawdzić postepy w szkolnictwie.Dzieci uczą sie coraz gorzej.Ksiązki są do kitu wiedza nauczyciela -zgroza.Dzisiaj w szkole pisalismy testy i cała klasa napisała na mierny .O czym to swiadczy.My z tego nic nie rozumiemy,a nauczyciele byle do przodu z programem.