Sprywatyzują przedszkola w Kaliszu?

Szesnaście publicznych przedszkoli działających na terenie miasta może zostać przekształcone w niepubliczne. Nie będzie to jednak miało wpływu na jakość usług proponowanych przez placówki - donosi Urząd MIasta w Kaliszu.
Sprywatyzują przedszkola w Kaliszu?

Jak donosi magistrat o możliwości zmian w systemie funkcjonowania przedszkoli poinformował na konferencji prasowej wiceprezydent Dariusz Grodziński. Idea ta została wypracowana przez władze miasta na początku miesiąca i przekazana oraz omówiona 10 stycznia podczas spotkania z dyrektorami wszystkich przedszkoli w Kaliszu (zabierz głos/coeń prezydenta). Koncepcja zakłada możliwość przekształcenia istniejących obecnie przedszkoli publicznych w niepubliczne. Proces ewentualnych zmian będzie się odbywał według ściśle określonych kryteriów.

- Osoba fizyczna lub prawna, która przedstawi ofertę będzie musiała spełnić kilka warunków, by było możliwe kontynuowanie rozmów. Oferta taka musi zapewnić w szczególności: zatrudnienie obecnej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej na porównywalnych warunkach płacowych, utrzymywanie majątku Miasta w należytej staranności, ustalanie opłat ponoszonych przez rodziców na  poziomie opłat ustalanych przez Radę Miejską Kalisza, przyjmowanie dzieci na zasadach określonych w naborze elektronicznym przedszkoli  publicznych oraz realizację innych zadań, które można określić jako politykę oświatową Miasta – tłumaczył wiceprezydent Dariusz Grodziński.

Proces przekształceń nie będzie dotyczył wszystkich placówek. Wyłączone będą z niego trzy  przedszkola będące częścią zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Znajdują się one przy ulicach św. Michała, Wykopaliskowej i 25 Pułku Artylerii oraz Widok.

Na najbliższej sesji rady miejskiej - donosi Urząd Miasta -  zaplanowanej na 2 lutego radnym zostanie przedstawiona uchwała intencyjna umożliwiająca przekształcenie. Będzie zawierała słowo „likwidacja”, jednak jest to tylko wymóg formalny. Obecna ustawa o systemie oświaty nie pozwala na inną formę przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne, niż poprzez likwidację przedszkola publicznego.

Żadne z istniejących obecnie przedszkoli nie zostanie jednak zlikwidowane ani połączone. Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwia rozpoczęcie zmian organizacyjnych i prawnych, którym celem jest realizacja od września wychowania przedszkolnego przez przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną w oparciu o majątek Miasta - informuje magistrat.

- Niepubliczne przedszkola mają znacznie większe możliwości organizacyjne, przez co są tańsze w utrzymaniu – mówił wiceprezydent Grodziński. – Górną granicę opłat, będzie regulować umowa między Miastem a prowadzącym przedszkole. Sama konkurencja między placówkami również spowoduje, że ceny będą niższe - dodaje.

W przedszkolach niepublicznych nie obowiązują przepisy prawa oświatowego dotyczące zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, maksymalnej liczebności oddziałów oraz czasu pracy i wynagrodzenia nauczycieli, co pozwala na racjonalizację kosztów utrzymania, przy jednoczesnym zapewnieniu opłat i jakości kształcenia, wychowania i opieki na poziomie porównywalnym z przedszkolami publicznymi.

Jak informuje magistrat miasto nie chce typować, które przedszkola zostaną przekształcone, ponieważ samorządowi zależy na otwartej formule ofert.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

gdyby się tak dało wszystko oddać w prywatne ręce...

JEDYNAK, 2012-01-13 21:32:53 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE