Stop nietolerancji i dyskryminacji w szkołach

Szkoła nie powinna kapitulować przed aktami nietolerancji, dyskryminacji i wykluczenia - podkreśla pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, odnosząc się do badań dotyczących homofobii w szkołach.
Stop nietolerancji i dyskryminacji w szkołach

Pełnomicniczka zwróciła się w piątek w tej sprawie do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas.

Jak wynika z badań Kampanii Przeciw Homofobii, 76 proc. uczniów potwierdziło, że w ich szkole dochodzi do przypadków przemocy słownej związanej z homofobią, podczas gdy takie zjawisko zauważa znacznie mniej nauczycieli - 47,5 proc. O przypadkach przemocy fizycznej na tym tle mówił co czwarty uczeń (26 proc.) i co siódmy nauczyciel (15,5 proc.).

Czytaj też: Jak zwalczyć agresję w szkole?

Według autora raportu, Jana Świerszcza z KPH, w każdej 30-osobowej klasie jest co najmniej jedna osoba nieheteroseksualna - wynika to ze statystyk. 58 proc. tych osób ukrywa swoją orientację seksualną; najczęściej ok. 12. roku życia zdają sobie z niej sprawę, a ujawniają ok. 16-17. roku życia.

Kozłowska-Rajewicz zwróciła uwagę, że sytuacja osób nieheteroseksualnych, szczególnie gejów, w polskiej szkole jest bardzo trudna. Osoby, które decydują się ujawnić swoją homoseksualność, często spotykają się z dyskryminacją przybierającą różnorakie formy, a także z mobbingiem.

Czytaj też: Agresja i niski poziom nauczania w gimnazjach

Jednocześnie 60 proc. uczestników badania przyznało, że w szkole tematyka orientacji seksualnej nie jest poruszana wcale, a jeśli tak, to jedynie na lekcjach religii, gdzie przedstawiana jest w kategoriach grzechu czy choroby.

Jednocześnie badanie pokazało, że często nauczyciele nie są zupełnie przygotowani merytorycznie: nie wiedzą, jak reagować na sytuacje, kiedy w klasie jest osoba nieheteroseksualna, nieukrywająca swojej orientacji, nawet jeśli posiadają wiedzę encyklopedyczną, nie są w stanie stawić czoła wykluczającej atmosferze w klasie.

Czytaj też: Reklama i agresywny marketing w szkole

"Nauczyciele potrzebują w tym względzie wytycznych i instrukcji ze strony resortu edukacji" - przekonuje pełnomocniczka.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE