PARTNER PORTALU
  • BGK

Stypendia dla 246 uczniów z zachodniopomorskiego

  • AT    5 czerwca 2013 - 12:13
Stypendia dla 246 uczniów z zachodniopomorskiego

246 uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego otrzyma stypendia. Zarząd województwa zachodniopomorskiego zatwierdził projekt „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja". Wdrażanie projektu powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie.
Ideą przewodnią powyższego przedsięwzięcia jest wyrównanie szans i dostępu do usług edukacyjnych zdolnej młodzieży, poprzez objęcie wsparciem stypendialnym 246 uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, pochodzący ze środowisk o niskim statusie materialnym.

Projekt realizowany będzie przez 2 lata szkolne - 2013/2014 oraz 2014/2015, planowane działania to:

- realizacja wypłat stypendialnych dla 246 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015);

- promocja idei kształcenia w kierunkach matematyczno - przyrodniczych i technicznych;

- realizacja warsztatów doradztwa zawodowego dla 40 uczestników projektu.
 
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

- 246 uczniów  otrzyma stypendia;

- wypracowane zostaną Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego dla 246 osób;

- 40 uczestników skorzysta z profesjonalnej porady doradcy zawodowego;

- zakładany jest wzrost liczby uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, a w następstwie liczby studentów wybierających taką ścieżkę edukacyjną i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach;

- dzięki funduszom ze stypendium zmniejszone zostaną dysproporcje w dostępie do zajęć pozaszkolnych;

- realizacja projektu przyczyni się do nabycia nowych kompetencji oraz rozwoju kompetencji kluczowych, uczniów objętych wsparciem;

- nastąpi wzrost świadomości wyboru ścieżki zawodowej przez 80% uczniów objętych doradztwem zawodowym.

Wartość pojedynczego stypendium to 6 000,00 zł, wypłacane w kwocie 600,00 zł przez 10 miesięcy, bezpośrednio na konto stypendysty.

Informacje na temat naboru wniosków aplikacyjnych publikowane będą na stronie www.wup.pl oraz w prasie regionalnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.