PARTNER PORTALU
  • BGK

Stypendia dla najzdolniejszych

  • KB    2 czerwca 2010 - 09:54
Stypendia dla najzdolniejszych

30 najlepszych uczniów otrzyma w nowym roku szkolnym stypendia. Na ten cel z budżetu województwa śląskiego przeznaczono 114 tys zł.
Zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 - 2012".

Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendiów mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub na polu współpracy międzynarodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych. Stypendyści zobowiązani są do przesłania sprawozdań z realizacji planu rozwoju.

W tym roku zarząd województwa przeznaczył na stypendia dla 30 najlepszych uczniów. Każdy z nich otrzyma 3800 zł, płatne w dziesięciu transzach od września 2010 r. do czerwca 2011 r.

Wnioski można składac do 20 lipca br.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.