PARTNER PORTALU
  • BGK

Stypendia dla najzdolniejszych

  • KB    2 czerwca 2010 - 09:54
Stypendia dla najzdolniejszych

30 najlepszych uczniów otrzyma w nowym roku szkolnym stypendia. Na ten cel z budżetu województwa śląskiego przeznaczono 114 tys zł.
Zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 - 2012".

Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendiów mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub na polu współpracy międzynarodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych. Stypendyści zobowiązani są do przesłania sprawozdań z realizacji planu rozwoju.

W tym roku zarząd województwa przeznaczył na stypendia dla 30 najlepszych uczniów. Każdy z nich otrzyma 3800 zł, płatne w dziesięciu transzach od września 2010 r. do czerwca 2011 r.

Wnioski można składac do 20 lipca br.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.