PARTNER PORTALU
  • BGK

Stypendia samorządu dla uczniów

  • ZWI    21 marca 2011 - 16:41
Stypendia samorządu dla uczniów

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przygotował dwa duże projekty stypendialne finansowane z funduszy unijnych w ramach PO KL. Pierwszy dla uczniów, drugi dla doktorantów. Łącznie do zdolnych młodych ludzi trafi aż 11 mln zł.
Z pomocy samorządu województwa ma szansę skorzystać 530 uczniów i 256 doktorantów. Dziś radni województwa przyjęli regulaminy obu projektów. Nabory wniosków ruszą w drugim kwartale tego roku.

– Mazowsze potrzebuje ludzi zdolnych i wykształconych, a zdobywanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych wymaga przede wszystkim dużych nakładów finansowych. Dlatego wspieramy najzdolniejszych uczniów i doktorantów, a tym samym inwestujemy w potencjał intelektualny i naukowo-badawczy – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Adam Struzik.

Do kogo skierowane są stypendia?

Uczniowskie – przede wszystkim do młodzieży wyjątkowo zdolnej, ale pochodzącej z niezamożnych rodzin. Co miesiąc 530 uczniów z Mazowsza będzie otrzymywać po 380 zł, co rocznie daje kwotę 4560 zł. Środki te będą mogli przeznaczyć np. na naukę języków obcych, zakup książek i pomocy naukowych.

W przypadku doktorantów, zgodnie z wytycznymi unijnymi, duży nacisk położony jest na innowacyjny charakter prowadzonych badań. Planowane są dwie edycje projektu, w ramach których 256 stypendystów może otrzymywać po 3 tys. zł przez dziewięć miesięcy.

– Stypendia to ogromna pomoc nie tylko dla zdolnych uczniów, ale także dla ich rodzin ponieważ bardzo często nie stać ich na zakup książek czy opłacenie kursów językowych. W przypadku doktorantów sytuacja wygląda podobnie. Są to młodzi ludzie, którzy podjęli odważną decyzję o związaniu swojej przyszłości z nauką i zgodzili się tym samym na brak finansowego komfortu – dodał Leszek Ruszczyk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

530 stypendiów dla uczniów

W tym roku na stypendia zarezerwowano ok. 3 mln zł. Alokacja środków finansowych na realizację projektu stypendialnego w latach 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 15 mln zł. Wnioski  o stypendium można  składać do 24 czerwca br.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2012 r. Jego łączna kwota wyniesie 4 560 zł, czyli 380 zł miesięcznie. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje w tym roku przyznać około 530 stypendiów. Wypłata stypendium nastąpi w trzech transzach: w IV kwartale 2011 r. oraz w I i III kwartale 2012 r.

Jednorazowe wynagrodzenie otrzyma także nauczyciel – opiekun stypendysty. Wyniesie ono 1000 zł brutto. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie bowiem pod dydaktyczną opieką nauczyciela-opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne stypendysty, prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego uczniów. Opiekun jest ponadto zobowiązany przedstawić trzy sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia do odpowiedniego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.