PARTNER PORTALU
  • BGK

Stypendium szkolne. MEN podało wysokość kryterium dochodowego

  • KDS    18 września 2017 - 19:23
Stypendium szkolne. MEN podało wysokość kryterium dochodowego
Na wysokość dochodu nie wpływają m.in. jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne i zasiłek celowy (fot. pixabay)

514 zł netto - tyle w 2017 roku wynosi kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne.
Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne ustalana jest na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Warto zaznaczyć, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj.:

- stypendium szkolnego;
- zasiłku szkolnego
- stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
- stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na wysokość dochodu nie wpływają m.in. jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne, zasiłek celowy, pomoc materialna o charakterze socjalnym albo motywacyjnym, która została przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty, wsparcie z programu Rodzina 500+ czy dodatek wychowawczy. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.