PARTNER PORTALU
  • BGK

Subwencja oświatowa w konsultacjach

  • GK    13 listopada 2012 - 10:28
Subwencja oświatowa w konsultacjach

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2013 r. na jednego ucznia wzrośnie w porównaniu do 2012 r. o ok. 4,6 proc. i wyniesie ok. 5 171 zł – przewiduje skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia MEN.
Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 listopada został skierowany do uzgodnień oraz konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi.

Według dokumentu, część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 39.511.053 tys. zł, czyli jest wyższa o 0,9 proc. w porównaniu do planowanego wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2012 (39.161.095 tys. zł).

Czytaj też: Komisje pozytywnie o subwencji oświatowej

Szacuje się, że podział kwoty 39.511.053 tys. zł pomniejszonej o 0,4 proc. na poszczególne rodzaje jednostek samorządu ukształtuje się następująco:

gminy - 23 717 196 tys. zł (60,3 proc.)
(w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy - 5 639 497 tys. zł)
Powiaty - 14 862 690 tys. zł (37,7 proc.)
( w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu - 6 913 276 tys. zł)
samorządy województw - 775 121 tys. zł (2,0 proc.)

Czytaj też: Subwencja oświatowa ma same wady

Projekt przewiduje, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do 2012 r. średnio o ok. 4,6 proc. i wyniesie ok. 5 171 zł.

W projekcie proponuje się także m.in. uzupełnienie katalogu przykładowych zadań uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej o finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządowe w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Do tej pory zadanie to było dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji.

Dokument precyzuje także niektóre opisy wag, m.in. P5 poprzez wprowadzenie zapisu o tym, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane zarówno w szkołach podstawowych i gimnazjach, jak i innych miejscach pobytu dziecka, np. w domu pomocy społecznej czy podmiocie leczniczym.

Dokument modyfikuje również zasadę subsydiowania uczniów mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zmiana polega na objęciu nową wagą P12= 0,2 uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej lub mniejszości etnicznej bądź w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania.

Ma to pozwolić na rozwój tych szkół, bo nauczanie w języku mniejszości lub dwujęzyczne wymaga wprowadzenia większej liczby godzin - przeciętnie o ok. dwie godziny tygodniowo - niż w przypadku dodatkowej nauki języka mniejszości.

Rozporządzenie wyodrębniło również nową wagę P30=0,68 dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez placówki prowadzone przez samorządy po to, by zapewnić im środki subwencyjne na to zadanie.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • podpisałem, 2012-11-13 22:24:22

    Subwencja znów wzrasta, liczba nauczycieli dramatycznie maleje, płace zamrożone, szkoły się zamyka a samo-rządzący nadal płaczą, że nie mają pieniędzy! Jak długo jeszcze władza państwowa będzie tolerowało taki stan rzeczy?