PARTNER PORTALU
  • BGK

Świetlice mogą liczyć na dofinasowanie. Ale tylko 20

  • AW    7 lutego 2012 - 18:23
Świetlice mogą liczyć na dofinasowanie. Ale tylko 20

Rozpoczęła się druga edycja konkursu w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Na ten cel przeznaczono w tym roku w sumie 800 tys. zł.
Ministerstwo pracy i polityki społecznej poinformowało na swojej stronie inetrenetowej o konkursie na dofinansowanie w roku 2012 zadań w tym programie.Na ten cel w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 000 złotych każda.
 
W bieżącym roku również przyznanych zostanie max 20 dotacji po 40 000 złotych każda z przeznaczeniem na dofinansowanie najlepszych ofert, wybranych spośród zgłoszonych w konkursie przez podmioty uprawnione do tej edycji konkursu.
 
O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887), w tym: uzyskały zgodę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub prowadzą taką placówkę na zlecenie oraz podejmują działania programowe w zakresie podtrzymywania, rozszerzania działalności w tej placówce na rzecz dzieci i młodzieży wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy przyjętej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Bliższe informacje o konkursie, terminach oraz dokumentach potrzebnych przy składaniu oferty można znaleźć tu. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.