Świętokrzyskie: studenci ze Wschodu ze stypendiami regionalnego samorządu

23 uczących się w Kielcach studentów polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, odebrało w piątek (5 lutego) stypendia, przyznane im przez samorząd województwa świętokrzyskiego. To pierwsza edycja programu stypendialnego dla Polaków ze Wschodu, realizowanego przez władze regionu.
Świętokrzyskie: studenci ze Wschodu ze stypendiami regionalnego samorządu
O wsparcie mogą się ubiegać osoby które chcą podjąć lub kontynuować jednolite studia dzienne lub studia dzienne I, II lub III stopnia, na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych. (fot. pixabay)

Stypendia wręczono podczas sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego.

O wsparcie finansowe - 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku akademickiego - ubiegało się 30 młodych osób, które podjęły studia na kieleckich uczelniach lub już tu studiowały. W tym roku wsparciem objęto 23 studentów pochodzących ze Wschodu - mieszkańców b. republik radzieckich - którzy legitymowali się polskim pochodzeniem.

To studenci kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK), Politechniki Świętokrzyskiej oraz w Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.

Pochodząca z Białorusi słuchaczka studiów doktoranckich na UJK Katarzyna Bondarenko dziękowała w imieniu stypendystów samorządowi województwa, za decyzję o ustanowieniu programu stypendialnego.

„Pomoc ta, choć ograniczona w sensie fizycznym, jest ważnym dla nas - studentów z zagranicy - przełomowym symbolem. Przyczynia się do wzmocnienia naszego morale i poczucia nieosamotnienia także z punktu widzenia naszych rodzin, które koleje historyczne rzuciły za wschodnią granicę. Nasze rodziny w przeważającej większości kultywują - mieszkając w innych krajach - polskie wartości, tradycję i język, posyłając dzieci w trybie nadobowiązkowym do polskich szkół” – podkreśliła.

Marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas mówiąc o programie ocenił, że jest to "rodzaj dziejowej spłaty zobowiązania wobec ludzi, którzy kiedyś, nie ze swej woli, znaleźli się poza naszym państwem, a chcą utrzymywać łączność, podtrzymywać tradycję, kulturę polską i studiować w naszym kraju”.

Według Jarubasa, regionalny program stypendialny dla Polaków ze Wschodu jest też swego rodzaju elementem wsparcia polityki repatriacyjnej.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE