PARTNER PORTALU
  • BGK

Szefowa MEN uchyliła decyzję kurator oświaty ws. szkoły w gdańskich Kokoszkach

  • PAP/JS    23 czerwca 2017 - 16:25
Szefowa MEN uchyliła decyzję kurator oświaty ws. szkoły w gdańskich Kokoszkach
Decyzja szefowej MEN "oznacza, że Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku ma prawną podstawę do dalszego funkcjonowania w obecnej formie" (fot. MEN/twitter)

Szefowa MEN uchyliła decyzję pomorskiej kurator oświaty ws. szkoły w gdańskich Kokoszkach. Zaznaczyła, że zgadza się z oceną kurator, iż zezwolenie na założenie placówki wydano "z rażącym naruszeniem prawa", ale uchyliła je "kierując się przede wszystkim dobrem uczniów".
• Decyzja szefowej MEN "oznacza, że Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku ma prawną podstawę do dalszego funkcjonowania w obecnej formie".

• Szkołę w Kokoszkach (leżącą na obrzeżach miasta, w szybko zaludniającej się dzielnicy) gdański samorząd zbudował kosztem około 36 mln zł.

Obiekt przeznaczony na publiczną szkołę podstawową wybudował w dzielnicy Kokoszki gdański samorząd. W 2014 r. miasto powierzyło prowadzenie placówki wyłonionemu w konkursie podmiotowi niepublicznemu - spółce powołanej przez fundację "Pozytywne Inicjatywy" z Pucka. Na przełomie marca i kwietnia pomorska kurator oświaty stwierdziła nieważność decyzji prezydenta Gdańska zezwalającej na założenie szkoły i zaleciła, by placówkę przejął do prowadzenia samorząd. Dyrekcja szkoły odwołała się w tej sprawie do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

O decyzji Zalewskiej, uchylającej postanowienie pomorskiej kurator oświaty, poinformowała w przesłanym komunikacie, rzecznik prasowa MEN Anna Ostrowska.

Rzecznik wyjaśniła, że minister podzieliła ocenę kurator, iż wydane w 2014 r. zezwolenie na założenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku "zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa". Dodała, że to "wadliwe" zezwolenie wywołało jednak nieodwracalne skutki prawne w postaci np. wydanych przez szkołę świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, aktów awansu zawodowego nauczycieli czy innych decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.

"Z tego względu, pomimo iż zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, nie można orzec o jego (zezwolenia) nieważności" - poinformowała Ostrowska dodając, że podejmując decyzję uchylającą postanowienie kurator, minister kierowała się "przede wszystkim dobrem uczniów".

Ostrowska zaznaczyła też, iż decyzja szefowej MEN "oznacza, że Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku ma prawną podstawę do dalszego funkcjonowania w obecnej formie".

"Sposób utworzenia tej szkoły powinien być jednak impulsem do rozpoczęcia pogłębionej dyskusji na temat zasad współistnienia w polskim systemie oświaty zarówno szkół prowadzonych przez samorządy, jak i szkół prowadzonych przez inne podmioty. W związku z tym, minister rozważa wystąpienie do właściwych instytucji i organów państwa z wnioskiem o zbadanie prawidłowości wykorzystania samorządowego mienia oświatowego Miasta Gdańsk oraz związanych z tym kwestii finansowych" - wyjaśniła w komunikacie Ostrowska.

Dodała też, że wydanie przez prezydenta Gdańska zezwolenia na założenie szkoły publicznej było, zdaniem minister edukacji, "sprzeczne z zasadniczymi rozwiązaniami ustrojowymi polskiego systemu oświaty, w którym podmiotem zobowiązanym do zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych jest gmina, a działalność podmiotów niepublicznych w sferze oświaty ma charakter uzupełniający".

"Istnienie takiej szkoły nie jest zgodne, z postulowanym przez ustawodawcę w ustawie o systemie oświaty modelem sieci publicznych szkół podstawowych, której postawą są publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez gminę" - poinformowała też w komunikacie Ostrowska dodając, że w przypadku szkoły w Kokoszkach "doszło do rzeczywistego zastąpienia szkoły gminnej (…) przez szkołę publiczną, prowadzoną przez podmiot niepubliczny".×
KOMENTARZE (1)

  • oświatowiec, 2017-07-11 14:26:23

    Brawo Gdańsk! Swoją drogą to warto rozreklamować ten przepis na szkołę póki RIO z nowymi kompetencjami nie zajmie się samorządem gdańskim w tej sprawie