Szefowa MEN uchyliła decyzję kurator oświaty ws. szkoły w gdańskich Kokoszkach

Szefowa MEN uchyliła decyzję pomorskiej kurator oświaty ws. szkoły w gdańskich Kokoszkach. Zaznaczyła, że zgadza się z oceną kurator, iż zezwolenie na założenie placówki wydano "z rażącym naruszeniem prawa", ale uchyliła je "kierując się przede wszystkim dobrem uczniów".
Szefowa MEN uchyliła decyzję kurator oświaty ws. szkoły w gdańskich Kokoszkach
Decyzja szefowej MEN "oznacza, że Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku ma prawną podstawę do dalszego funkcjonowania w obecnej formie" (fot. MEN/twitter)

• Decyzja szefowej MEN "oznacza, że Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku ma prawną podstawę do dalszego funkcjonowania w obecnej formie".

• Szkołę w Kokoszkach (leżącą na obrzeżach miasta, w szybko zaludniającej się dzielnicy) gdański samorząd zbudował kosztem około 36 mln zł.

Obiekt przeznaczony na publiczną szkołę podstawową wybudował w dzielnicy Kokoszki gdański samorząd. W 2014 r. miasto powierzyło prowadzenie placówki wyłonionemu w konkursie podmiotowi niepublicznemu - spółce powołanej przez fundację "Pozytywne Inicjatywy" z Pucka. Na przełomie marca i kwietnia pomorska kurator oświaty stwierdziła nieważność decyzji prezydenta Gdańska zezwalającej na założenie szkoły i zaleciła, by placówkę przejął do prowadzenia samorząd. Dyrekcja szkoły odwołała się w tej sprawie do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

O decyzji Zalewskiej, uchylającej postanowienie pomorskiej kurator oświaty, poinformowała w przesłanym komunikacie, rzecznik prasowa MEN Anna Ostrowska.

Rzecznik wyjaśniła, że minister podzieliła ocenę kurator, iż wydane w 2014 r. zezwolenie na założenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku "zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa". Dodała, że to "wadliwe" zezwolenie wywołało jednak nieodwracalne skutki prawne w postaci np. wydanych przez szkołę świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, aktów awansu zawodowego nauczycieli czy innych decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.

"Z tego względu, pomimo iż zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, nie można orzec o jego (zezwolenia) nieważności" - poinformowała Ostrowska dodając, że podejmując decyzję uchylającą postanowienie kurator, minister kierowała się "przede wszystkim dobrem uczniów".

Ostrowska zaznaczyła też, iż decyzja szefowej MEN "oznacza, że Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku ma prawną podstawę do dalszego funkcjonowania w obecnej formie".

"Sposób utworzenia tej szkoły powinien być jednak impulsem do rozpoczęcia pogłębionej dyskusji na temat zasad współistnienia w polskim systemie oświaty zarówno szkół prowadzonych przez samorządy, jak i szkół prowadzonych przez inne podmioty. W związku z tym, minister rozważa wystąpienie do właściwych instytucji i organów państwa z wnioskiem o zbadanie prawidłowości wykorzystania samorządowego mienia oświatowego Miasta Gdańsk oraz związanych z tym kwestii finansowych" - wyjaśniła w komunikacie Ostrowska.

Dodała też, że wydanie przez prezydenta Gdańska zezwolenia na założenie szkoły publicznej było, zdaniem minister edukacji, "sprzeczne z zasadniczymi rozwiązaniami ustrojowymi polskiego systemu oświaty, w którym podmiotem zobowiązanym do zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych jest gmina, a działalność podmiotów niepublicznych w sferze oświaty ma charakter uzupełniający".

"Istnienie takiej szkoły nie jest zgodne, z postulowanym przez ustawodawcę w ustawie o systemie oświaty modelem sieci publicznych szkół podstawowych, której postawą są publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez gminę" - poinformowała też w komunikacie Ostrowska dodając, że w przypadku szkoły w Kokoszkach "doszło do rzeczywistego zastąpienia szkoły gminnej (…) przez szkołę publiczną, prowadzoną przez podmiot niepubliczny".

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Brawo Gdańsk! Swoją drogą to warto rozreklamować ten przepis na szkołę póki RIO z nowymi kompetencjami nie zajmie się samorządem gdańskim w tej sprawie

oświatowiec, 2017-07-11 14:26:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE