Szkoła nauczy tolerancji wobec Romów?

Rzecznik praw obywatelskich proponuje, aby uzupełnić podręczniki szkolne o wiadomości z zakresu historii i kultury Romów oraz wprowadzić tę tematykę do programu nauczania wybranych przedmiotów.
Szkoła nauczy tolerancji wobec Romów?
Rzecznik praw obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, analizując adresowane do niej skargi, zaapelowała do minister edukacji narodowej o podjęcie natychmiastowych inicjatyw, mających wyeliminować powszechną niechęć do mniejszości romskiej, która „przybiera formy pogardy, ostracyzmu a sporadycznie nawet aktów szczególnej agresji”.

Prof. Irena Lipowicz uważa, że przyczyną powstawania takich stereotypów jest brak podstawowej wiedzy o Romach, ich historii oraz tożsamości kulturowej. Dlatego uważa za konieczne podjęcie działań edukacyjnych, które zmienią negatywny sposób postrzegania mniejszości romskiej.

Za najważniejsze uznaje uzupełnienie podręczników szkolnych o podstawowe wiadomości z zakresu historii i kultury Romów oraz wprowadzenie tej tematyki do programu nauczania wybranych przedmiotów. Według prof. Ireny Lipowicz odpowiednie informacje powinny także zasilić zasoby portalu Scholaris, który oferuje nauczycielom materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do prowadzenia zajęć.

„Jestem przekonana, iż nauczanie o mniejszości romskiej służyć będzie lepszemu zrozumieniu tej społeczności, jej kultury i odrębności, a także okaże się atrakcyjne dla uczniów. Istotne przy tym jest, aby proces edukacji prowadzony był w tym zakresie w porozumieniu i we współpracy ze środowiskami romskimi” – napisała w liście do minister Krystyny Szumilas prof. Irena Lipowicz, prosząc jednocześnie o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (8)ZOBACZ WSZYSTKIE

to jest dobry pomysł z tym, że ja bym uzupełnił podręczniki szkolne o wiadomości z historii i kultury, wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce: jak:Romów, Łemków, Niemców,Żydów,Tatarów, Kazachów,Muzułmanów...

hilo, 2011-12-15 09:20:19 odpowiedz

Przepraszam. Bardzo proszę wytłumaczyć cygankom, żeby się nie czepiały swoimi brudnymi rękami moich rąk w celu postawienia swojej kabały, podczas gdy jej kumpelki w sztucznym tłoku będą przeczesywać moje kieszenie. Żeby przynajmniej puściła moje ręce, zanim dostanie w mordę! Bo słowne protesty są ma...ło skuteczne! Czy pani minister ma na to jakiś program? Inną sprawą jest stado cyganów w sklepie lub na składzie. W tym wypadku nie wolno ich spuścić z oka i trzeba skierować na nich wszystkie kamery i skanery, bo jak mówi stare powiedzenie "cygan złodziejem jest i basta"! rozwiń

Magazynier, 2011-12-13 09:55:56 odpowiedz

Nie może być tolerancji ! Chyba to oczywiste,prawdaż?

Balan, 2011-12-09 20:15:08 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE