PARTNER PORTALU
  • BGK

Szkolne perturbacje w Krośnie

  • krosnocity.pl (Piotr Dymiński)    17 lutego 2012 - 12:26
Szkolne perturbacje w Krośnie

Większością głosów radni Krosna podjęli uchwałę o dołączeniu II LO do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.
Zmiana ma pozwolić na bardziej racjonalne wykorzystanie warunków, które posiadają szkoły na „Guzikówce”. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum będą stanowić jeden zespół, z jednym, wspólnym dyrektorem.

Z dniem 1 września 2012 r. włącza się II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie zwane dalej „Liceum” do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie zwanego dalej „Zespołem”– to pierwszy paragraf podjętej 27 stycznia uchwały.

W uzasadnieniu napisano, że „włączenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie, zmierza do zapewnienia efektywnego zarządzania i lepszego wykorzystania bazy krośnieńskiej oświaty. Przekształcenie nie spowoduje utraty autonomii poszczególnych placówek”. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię (6 głosami „za”) Komisji Edukacji Rady Miasta. – Najważniejszym celem połączenia jest poprawa warunków dla uczniów – uzasadniała przewodnicząca Komisji, radna Anna Bazan (Klub Samorządowy).

Głos zabrał radny Wojciech Kolanko (Klub PiS) – chciałbym tylko prosić pana prezydenta o ustosunkowanie się do zapisu w uzasadnieniu, że „Przekształcenie nie spowoduje utraty autonomii poszczególnych placówek „ – pytał radny.

Odpowiedział wiceprezydent, Bronisław Baran, wskazując na ustawę o Systemie Oświaty i Karcie Nauczyciela – One regulują autonomię placówek oświatowych – tłumaczył prezydent. – Ta autonomia i samodzielność zostaje zachowana w tym podmiocie, który tworzymy poprzez zachowanie odrębności organów każdej z typów szkół wchodzących w skład zespołu. Organami szkoły są: rady pedagogiczne, rady rodziców, rady szkół i samorządy uczniowskie – mówił Bronisław Baran – ta autonomia zostaje zachowana – podkreślał. Następnie dodał – Zmienia się tylko sposób zarządzania w zakresie zarządzania nieruchomością, odpowiedzialność za powierzchnię kubaturową i teren szkoły.

Bronisław Baran podał przykład: – Chcąc złożyć wniosek o termomodernizację obiektu przy ul. Kisielewskiego nie możemy aplikować po pieniądze zewnętrzne, bo jest jedna nieruchomość, a jakby wielopodmiotowość gospodarcza – wyjaśniał Bronisław Baran – To mogłoby uniemożliwić aplikacje po środki (...)Dzisiejsza struktura podziału i odpowiedzialności za zarządzanie majątkiem gminy ma charakter procentowy. Odpowiedzialność za każdy metr kwadratowy jest procentowa i ona po prostu nie powoduje dobrej efektywności w zarządzaniu całym kompleksem w tych szkołach. Zachowujemy, zatem autonomie placówek oświatowych, wynikającą z przepisów oświatowych, a zarządzanie wprowadzamy jednoosobowe, z odpowiedzialnością – podkreślał prezydent. Zaznaczył przy tym, że nowy dyrektor zostanie wyłoniony w konkursie. Zastępców (dyrektorów poszczególnych szkół w Zespole) ma wyłonić dopiero po uzyskaniu pozytywnych opinii rad pedagogicznych i rad rodziców – chcemy, żeby ta współpraca była współpracą integrującą – podsumował B. Baran.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.