PARTNER PORTALU
  • BGK

Szkoły dla dorosłych, kurator oświaty, 3-latki: Samorządy wyliczają niedociągnięcia reformy oświaty

  • AW    29 stycznia 2016 - 16:49
Szkoły dla dorosłych, kurator oświaty, 3-latki: Samorządy wyliczają niedociągnięcia reformy oświaty
Samorządowcy zwracają też uwagę na wiele problemów w systemie oświaty (fot.fotolia)

• Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych zwraca się do posłów i rządu o wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty.
• Zmiany mają dotyczyć zarówno wychowania przedszkolnego, edukacji dzieci jak i systemu kształcenia dorosłych.
• W swoim stanowisku sygnatariusze OPOS pod wątpliwość poddają rolę kuratora oświaty w procesie likwidacji szkół.
Przedstawiciele samorządowych korporacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych przygotowali wspólne stanowisko skierowane do Rządu RP i Parlamentu o wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty.

Jedną z nich, zdaniem OPOS, powinno być zniesienie prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich z uwagi na podniesie wieku obowiązku szkolnego.

- Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty (wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) wprowadzają zmianę dotyczącą wieku dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny z 6 do 7 lat (art. 15 ust. 2), co powoduje wydłużenie o rok okresu objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym (art. 14 ust. 1). W związku z powyższym, w wielu gminach oznacza to, że nie będzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli dla dzieci 3-letnich, ponieważ nie będzie dla nich miejsc. O ile w roku 2016 dzieciom 3-letnim gmina nie ma obowiązku zapewnienia miejsca w przedszkolach, to w odniesieniu do sytuacji w roku 2017 obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Wiąże się to z koniecznością przyjęcia do przedszkoli 4 roczników (3-, 4-, 5- i 6-latków) i problemem z miejscami w placówkach przedszkolnych. Dlatego też proponujemy zniesienie prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci  3-letnich z uwagi na podniesie wieku obowiązku szkolnego – czytamy w stanowisku (publikujemy je w dziale Multimedia).

Samorządowcy zwracają też uwagę na problem związany z brakiem możliwości łączenia w zespoły szkół prowadzących kształcenie w liceach ogólnokształcących lub szkołach policealnych dla młodzieży i nowoutworzonych liceów ogólnokształcących oraz szkół policealnych dla dorosłych.

- W ramach art. 62 ustawy proponujemy dodanie ustępu o treści – „Organ prowadzący może włączyć do zespołów szkoły dla dorosłych”. Wprowadzenie tego postanowienia może przyczynić się do zwiększenia oferty edukacyjnej jst, tym bardziej, że szkoły dla młodzieży prowadzą kształcenie tylko w formie stacjonarnej, natomiast szkoły dla dorosłych zarówno w formie stacjonarnej, jak i zaocznej – proponuje OPOS.

Samorządowcy mają też zastrzeżenia co do zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty. Przyznają, że zmiany w nadzorze pedagogicznym i roli kuratorów są konieczne, jednak prawo ostatecznego decydowania przez kuratora o likwidacji szkoły jest, ich zdaniem, niewłaściwa.

- Z uwagi na to, iż kurator nie jest organem prowadzącym, a co za tym idzie nie finansuje szkół i nie nadzoruje spraw związanych z zatrudnieniem, nie posiada dostatecznej wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach. W dobie niżu demograficznego takie uprawnienia kuratora będą niekorzystne dla kształtowania optymalnych sieci szkół, gdyż uniemożliwią sprawne zarządzanie oświatą samorządową – podkreślają sygnatariusze inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • zdzich, 2016-04-08 09:56:18

    a co to za organizacja ten opos? Kto do niej należy? Jakieś wykluczone gminy?