PARTNER PORTALU
 • BGK

Szkoły publiczne niegotowe do pracy z niepełnosprawnymi uczniami

 • PAP    19 lutego 2013 - 17:59
Szkoły publiczne niegotowe do pracy z niepełnosprawnymi uczniami

Szkoły publiczne, które mają być głównym miejscem "edukacji włączającej", nie są odpowiednio przygotowane do pracy z uczniami niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ocenia NIK w najnowszym raporcie.
ZAKTUALIZOWANA: Najwyższa Izba Kontroli w przesłanym we wtorek raporcie przypomniała, że Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych; przewiduje ona stworzenie systemu tzw. edukacji włączającej w ogólnodostępnych szkołach publicznych.

"Dzięki niej uczeń nie tylko integruje się z pełnosprawnymi rówieśnikami, lecz także uczestniczy w społeczności klasowej na równych zasadach, mając takie same prawa i obowiązki" - podkreśliła NIK. Dodała, że taki system jest także mniej kosztowny - średni miesięczny koszt kształcenia ucznia w szkole integracyjnej jest o ok. jedną piątą niższy niż w szkole specjalnej.

W ocenie NIK, obecny system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nie jest przygotowany do realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Przewiduje ona włączenie takich uczniów do ogólnego systemu edukacji w szkołach publicznych. "Szkoły te jednak mają za mało specjalistycznych kadr, nie są też odpowiednio wyposażone i dostosowane architektonicznie" - wynika z raportu Izby.

NIK zwróciła uwagę, że polski system kształcenia osób z niepełnosprawnościami tradycyjnie opiera się głównie na szkołach specjalnych. Kontrola pokazała, że są one lepiej przygotowane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - dysponują specjalistyczną kadrą i są lepiej wyposażone. "Kształcenie w takich szkołach jest jednak mniej efektywne, gdyż uczeń nie nabywa kompetencji społecznych przydatnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i na rynku pracy" - napisano w raporcie.

"Szkoły publiczne, które mają być głównym miejscem edukacji włączającej, nie są odpowiednio przygotowane do pracy z uczniami niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych" - stwierdzili kontrolerzy.

Z raportu wynika, że nauczyciele w tych szkołach w większości przypadków nie mają odpowiednich kwalifikacji ani doświadczenia w zakresie pedagogiki specjalnej. Nie są też przekonani do tej idei - z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród 1800 nauczycieli wynika, że tylko 17 proc. popiera pomysł włączenia uczniów niepełnosprawnych do ogólnego systemu edukacji.

Dyrektorzy szkół tłumaczą, że nie zatrudniają nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami dla niepełnosprawnych uczniów, ponieważ m.in. brakuje etatów.

Kontrola NIK w 40 szkołach pokazała, że z powodu braku specjalistycznej kadry w 18 szkołach publicznych z oddziałami integracyjnymi i czterech szkołach specjalnych nie prowadzono lub ograniczano zajęcia zalecone uczniom z niepełnosprawnościami przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Barierą w szkołach publicznych jest też brak odpowiedniego wyposażenia oraz nieodpowiednie rozwiązania architektoniczne. Kontrola NIK wykazała, że w 12 szkołach uczniowie z niepełnosprawnością ruchową nie mogli swobodnie poruszać się po budynku z powodu braku podjazdów czy wind przy schodach, a sale lekcyjne w 26 szkołach publicznych nie były w pełni przystosowane do prowadzenia zajęć np. z uczniami słabowidzącymi.

REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (3)

 • podpisałem, 2013-02-19 22:14:34

  A ile to już lat zmarnowały samorządy, aby szkoły przygotować do tego zadania?
 • krzyciel, 2013-02-19 15:56:21

  Szkoła publiczna nie jest przygotowana do pracy z jakimkolwiek uczniem. Bo co to za praca w klasie liczącej ponad 30 osób? Najpierw niech szkoły publiczne osiągną odpowiednią jakość dla tzw. normalnego ucznia, a potem można myśleć o rozszerzaniu oferty o nauczanie włączające czy jakiekolwiek inne....  rozwiń
 • nauczyciel, 2013-02-19 12:14:27

  Edukacja włączająca w szkołach powszechnych jest fikcją. W ponad dwudziestoosobowych zespołach klasowych realizacja indywidualnego programu terapeutycznego dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie jest możliwa bez nauczyciela wspierającego. Założenia włączania do edukacji powszechne...j uczniów z niepełnosprawnością intelektualną są może i słuszne, jednak możliwe w wyidealizowanych warunkach...  rozwiń