PARTNER PORTALU
  • BGK

Szkoły same decydują o partnerach

  • PAP    24 stycznia 2013 - 18:57
Szkoły same decydują o partnerach

To same szkoły indywidualnie decydują, z jakimi organizacjami pozarządowymi podejmą współpracę i w jakim zakresie – podkreślił wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki.
Przedstawiając w czwartek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży informację na temat współpracy szkół z sektorem pozarządowym przypomniał, że taka współpraca zapisana jest w ustawie o systemie oświaty.

Zgodnie z ustawą, „system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania". Ponadto zapisano w niej, że dyrektor szkoły ma stwarzać warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Ustawa o systemie oświaty mówi też o tym, że organizacje pozarządowe mogą być włączane w proces tworzenia programów wspierających działalność szkół w obszarze edukacji i wychowania.

Sławecki przypomniał, że szkoły mogą wybierać swoich partnerów z szerokiego wachlarza organizacji pozarządowych. Jak mówił, wielu organizacjom pozarządowym bliskie są zagadnienia edukacji, wychowania i kształtowania świadomości obywatelskiej i postaw demokratycznych wśród młodzieży. Organizacje pozarządowe zajmują się promocją sportu, zdrowego stylu życia lub ochroną środowiska. Są też takie, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy historycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.

Wiceminister zaznaczył, że równie cenna może być dla szkół współpraca zarówno z dużymi organizacjami o zasięgu ogólnopolskim, jak i małymi działającymi lokalnie.

„Dziś to szkoły decydują o tym, która organizacja na ich terenie działa. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, była odwrotna sytuacja, niektóre organizacje były z góry zalecane, a dyrektora rozliczano z tego, jakie organizacje, u niego działają. Dziś to organizacje muszą przedstawić dyrektorowi ofertę współpracy, współdziałania, by przekonać jego i radę pedagogiczną, że są na terenie szkoły pożądane" - powiedział Sławecki.

Jak mówił, niektóre organizacje mają od lat podpisane z MEN umowy o współpracy, nie oznacza to jednak, że resort gwarantuje im, np. środki na działalność.

„Umowa jest tylko poświadczeniem dobrej współpracy trwającej od lat" - powiedział wiceminister. Podkreślił, że wszystkie organizacje traktowane są przez resort po partnersku.

„Każda z organizacji wnosi coś innego" - zaznaczył. Przypomniał też m.in., że obecny rok szkolny 2012/2013 został przez MEN ogłoszony „Rokiem bezpiecznej szkoły". W ramach tego przedsięwzięcia uruchomiono m.in. portal internetowy http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: zarówno bezpiecznego otoczenia, jak i bezpiecznych zachowań.

Dzięki tej stronie szkoły mogą dowiedzieć się jakie organizacje w jakimi sposób pomagają uczniom. „Spełniamy funkcję informacyjną. Pomagamy w ten sposób skontaktować się szkole z organizacjami" - powiedział Sławecki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.