PARTNER PORTALU
  • BGK

Szkoły w ciągu pół roku muszą złożyć wnioski o darmowe podręczniki

  • PAP    26 lutego 2015 - 07:36
Szkoły w ciągu pół roku muszą złożyć wnioski o darmowe podręczniki

fot. pixabay.com

Wnioski o sfinansowanie podręczników można składać od 15 marca, szkoły mają pół roku na to - poinformowała minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podczas spotkania poświęconego wprowadzeniu bezpłatnych podręczników w gimnazjach.
O podręcznikach dla gimnazjalistów szefowa resortu oświaty rozmawiała w Katowicach z ok. 600 dyrektorami i nauczycielami gimnazjów z woj. śląskiego. Spotkanie nt. "Zapewnienia uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016" odbyło się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM.

Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że zapewnienie od września 2015 roku bezpłatnych podręczników m.in. w I klasie gimnazjum jest kolejnym elementem "rewolucji podręcznikowej", po wprowadzeniu w ub. roku darmowego elementarza dla klasy pierwszej podstawówki. "W zeszłym roku mieliśmy propozycję darmowego podręcznika dla klas pierwszych szkoły podstawowej, ale to był początek trwałej zmiany. Docelowo do roku 2017 podręczniki z punktu widzenia rodziców będą bezpłatne dla wszystkich klas szkoły podstawowej i dla wszystkich klas gimnazjalnych. W tym roku to jest ten pierwszy moment kiedy dedykujemy pieniądze dla IV klasy szkoły podstawowej i dla I klasy gimnazjalnej" - powiedziała dziennikarzom Kluzik-Rostkowska. Dodała, że podręczniki "będą finansowane z budżetu centralnego i będą wieloletnie, czyli przynajmniej trzyletnie".

Podczas spotkania z przedstawicielami gimnazjów poinformowano, że będzie obowiązywać tzw. zasada jednego podręcznika do danego przedmiotu. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku takiego porozumienia ustali: zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców). Przedstawienie propozycji więcej niż jednego podręcznika możliwe będzie m.in. w przypadku podręczników do języków obcych nowożytnych.

Jednostkom samorządu terytorialnego będzie przyznawana dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (np. materiał uzupełniający podręcznik w postaci papierowej lub elektronicznej) i materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości). "Wnioski o sfinansowanie podręczników można składać od 15 marca do 15 września, szkoły mają pół roku na to" - wskazała Kluzik-Rostkowska. "Te pieniądze są zabezpieczone w budżecie", "samorządy nie muszą się martwić, ponieważ w całości dostaną te pieniądze" - poinformowała.

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapewniającej stopniowe zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki, jako pierwsi podręczniki otrzymali we wrześniu ub. roku uczniowie I klas szkół podstawowych; we wrześniu tego roku będą to uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa została przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego (do wysokości 25 zł na ucznia) oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych (do 50 zł).

Zgodnie z założeniami od 2015 r. szkoły podstawowe i gimnazja będą otrzymywać środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla starszych uczniów. W 2015 r. środki będą przeznaczone na podręczniki dla uczniów klas IV podstawówek i I klas gimnazjów; w 2016 r. - na podręczniki dla klas V podstawówek i klas II gimnazjów, a w 2017 - na podręczniki dla klas VI podstawówek i klas III gimnazjów.

Dotacja dla klas IV-VI szkół podstawowych wyniesie na podręczniki do wysokości 140 zł na ucznia, a na materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł na ucznia; dla gimnazjów - na podręczniki do wysokości 250 zł na ucznia, a na ćwiczenia do wysokości 25 zł.

Podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będą gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Materiałów ćwiczeniowych nie trzeba będzie zwracać.

Do 2017 roku zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach będą podręczniki wieloletnie, które będą własnością szkoły przekazywaną kilku rocznikom.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • samorządowiec, 2015-02-26 10:48:45

    Na część tej dotacji MEN zabrał pieniądze samorządom z subwencji na zadania oświatowe. Obniżył bowiem kwotę standardu finansowego A z planowanej 2306,03 zł. na 2258,6754 zł. rząd postąpił według starej rzymskiej maksymy: "Dziel i rządź!". Chcę wyraźnie postawić tezę: Rząd sprawia podarunek... rodzicom dzieci, czyli wyborcom, a rachunek zapłacą jednostki samorządu terytorialnego. Obniżenie kwoty standardu finansowego A o blisko 50 złotych wywołuje negatywne skutki i znacznie obniża poziom subwencji dla gmin, powiatów i województw, bowiem jest to około 1%. W przypadku dużych jednostek to są kwoty rzędu milionów złotych. Niechby NIK przyjrzał się wreszcie polityce finansowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, które działa nota bene w imieniu Rządu.  rozwińNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: