PARTNER PORTALU
  • BGK

Szkoły w Swarzędzu – protest rodziców

  • 24swarzedz.pl (Kaja Kurczewska)    5 marca 2012 - 09:41
Szkoły w Swarzędzu – protest rodziców

Plany rejonizacji szkół w Swarzędzu, przedstawione niedawno przez urzędników miejskich, wywołały prawdziwą burzę.
Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5 postanowili wyrazić swoje niezadowolenie. 29 lutego i 1 marca miały miejsce dwa otwarte zebrania rodziców – pierwsze w SP nr 5, drugie w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie (GIMKO).

Próby rozwiązania problemu przepełnionych podstawówek kosztem Gimnazjum w Zalasewie spotkały się z bardzo gwałtowną reakcją mieszkańców Swarzędza – zwłaszcza rodziców dzieci uczęszczających obecnie do Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu. Plan rejonizacji zakłada bowiem m.in. ograniczenie dzieciom spoza Zalasewa możliwości nauki w tamtejszym gimnazjum.

Początkowo planowany wariant likwidacji placówki w Zalasewie, określany na zebraniu Rady Miasta 17 stycznia br. mianem „wariantu nr 1”, został odrzucony w wyniku szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej zarówno młodzieży szkolnej jak i dorosłych mieszkańców Swarzędza. W jego miejsce zaproponowano zatem tzw. „wariant 2”, co oznacza znaczne ograniczenie rejonu, z którego do tej szkoły przyjmowane będą dzieci. W praktyce uniemożliwia to absolwentom SP nr 5 kontynuowanie nauki w Zalasewie, co zamienia jedno z lepiej funkcjonujących gimnazjów w regionie praktycznie w „dwuklasową szkołę wiejską”.

W liście otwartym radnego Piotra Cichewicza do władz miasta czytamy: „Do zalasewskiego gimnazjum mieliby prawo uczęszczać uczniowie, którzy pochodzą z terenów Zalasewa, Kruszewni, Rabowic i Garbów. Tak więc uczniowie pochodzący z terenów osiedli Raczyńskiego, Cegielskiego, Działyńskiego, Mielżyńskiego, a także starej Nowej Wsi mogliby uczęszczać (...) do gimnazjum nr 2.”

Zastępca burmistrza Adam Trawiński przedstawił publikowane przez Okręgową Komisję Edukacji wyniki nauczania, przedstawiające GIMKO w dość niekorzystnym świetle. W obliczu tych informacji, a także konsultacji społecznych, podjęcie tak radykalnych rozwiązań spotkało się z częściową aprobatą. Zaproponowano również plany wybudowania w południowej części Swarzędza szkoły podstawowej, zgodnie z Planem Inwestycyjnym Gminy do roku 2014.

Przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie i Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowali w upływającym tygodniu otwarte zebrania dla wszystkich pragnących wyrazić swoje zdanie w kwestii rejonizacji szkół. Na stronach internetowych agnieszkadolata.pl i gimko-rr.pl, założonych w celu łatwiejszego udostępnienia bieżących informacji, znaleźć można m.in. listy otwarte kierowane w imieniu rodziców do burmistrz Anny Tomickiej, zawierające propozycje rozwiązania problemu przepełnionych podstawówek bez tak poważnej ingerencji w struktury szkolnictwa w gminie Swarzędz.

Rodzice proponują między innymi:
– w pierwszej koncepcji: wybudowanie nowej szkoły podstawowej w południowej części miasta, a przynajmniej oddanie pierwszego modułu, aby można było w nim rozpocząć naukę od roku szkolnego 2014/2015, w tym wariancie w okresie przejściowym zamiast naboru do 7 klas GIMKO przeprowadzić nabór do 5 klas, a dzięki zwolnionym pomieszczeniom uzyskać możliwość tymczasowego wprowadzenia do 6 oddziałów nauczania początkowego SP nr 5,
– w drugiej koncepcji: wybudowanie szkoły podstawowej przez prywatnego inwestora, np. firmy zabudowujące Zalasewo, Nową Wieś, Garby, w zamian za zwolnienia podatkowe,
– w trzeciej koncepcji: realizację projektów szkół publicznych nieodpłatnych prowadzonych przez operatorów prywatnych (analogicznie do obecnie działających przedszkoli).

Na zebraniach argumentowano, iż Gimnazjum w Zalasewie ma najlepsze wyniki nauczania w gminie, zajmując piąte miejsce w powiecie poznańskim oraz posiada świetną kadrę nauczycielską i najniższy w gminie koszty utrzymania ucznia. Co więcej, placówka ta jako jedyna jest w pełni przystosowana na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych oraz cieszy się ogólnym uznaniem nie tylko wśród uczniów z gminy Swarzędz, ale również z Poznania. Zdaniem rodziców w GIMKO i SP nr 5 nie należy przeprowadzać reform mających na celu krótkofalowe rozwiązanie problemów kosztem edukacji ich dzieci. Władze miasta powinny w najbliższym czasie ustosunkować się do stanowiska rodziców. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich postępach w tej sprawie.

Zachęcamy do dyskusji na ten ważny temat. Czekamy na Wasze opinie i komentarze na forum mieszkańców Swarzędza i naszym profilu na Facebooku. Zachęcamy także do odwiedzenia stron internetowych Rady Rodziców Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie gimko-rr.pl oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 agnieszkadolata.pl
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: