PARTNER PORTALU
  • BGK

Szóstoklasiści nie będą musieli pisać egzaminu

  • PAP    24 czerwca 2016 - 20:33
Szóstoklasiści nie będą musieli pisać egzaminu

Od roku szkolnego 2016/17 zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. (Fot. spkurow.pl)

Senackie komisje: nauki, edukacji i sportu oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej opowiedziały się w piątek (24 czerwca) za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o systemie oświaty m.in. likwidującej sprawdzian dla szóstoklasistów.
Nowelizacja zawiera też m.in. przepisy umożliwiające maturzystom odwołanie się od wyniku egzaminu maturalnego oraz doprecyzowania dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy, a także udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym. Wprowadza też zmiany w nadzorze pedagogicznym.

Przedstawiając komisjom najważniejsze z proponowanych zmian wiceminister edukacji Maciej Kopeć zawrócił uwagę na zapisy dające już tegorocznym maturzystom prawo sfotografowania swojego ocenionego arkusza maturalnego. Jak mówił to właśnie te zapisy powodują konieczność szybkiego procedowania noweli. Tegoroczni maturzyści swoje wyniki poznają 5 lipca.

Za rekomendowaniem Senatowi przyjęcia nowelizacji bez poprawek głosowało 12 senatorów, czterech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek w tej sprawie złożył Kazimierz Wiatr (PiS).

Wcześniej senatorowie połączonych komisji odrzucili wniosek Piotra Florka (PO) o odrzucenie projektu. Został on więc zgłoszony jako wniosek mniejszości.

- Marszałek Sejmu przesłał tę ustawę do marszałka Senatu wczoraj, a do nas praktycznie trafiła ona dopiero dzisiaj, a zawiera się ona na 94 stronach. Trudno się było z nią zapoznać - zauważył Florek.

Jak dodał, wie od samorządowców, że wersja, która wyszła z Sejmu znacznie odbiega od tej, która została w nim złożona, wywołuje też sporo kontrowersji.

- W trakcie prac w Sejmie wprowadzonych zostało wiele poprawek i to dość zasadniczych, wybiegających poza pierwotny tekst. Stąd jest wiele wątpliwości - powiedział Florek uzasadniając wniosek o odrzucenie nowelizacji.

Bez egzaminów w VI klasie

Zgodnie z nowelą od roku szkolnego 2016/17 zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Oznacza to, że tegoroczni szóstoklasiści byliby ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu. W miejsce sprawdzianu od roku szkolnego 2017/18 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie.

Ponieważ część gimnazjów (np. dwujęzycznych lub sportowych) w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniała wynik sprawdzianu, w noweli zapisano, że w zamian brane pod uwagę mają być oceny z języka polskiego, języka obcego i matematyki umieszczone na świadectwie szkolnym.

Zmiany w egzaminie maturalnym

Od 2017 r. maturzyści będą mieli możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Analogiczne prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu.

Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki. Listę arbitrów ma prowadzić minister edukacji. Wpis na listę ma następować na wniosek osoby zainteresowanej. Do rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał po dwóch arbitrów z listy.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.