Tańszy bilet dla ucznia z legitymacją w języku obcym

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzieci posiadające legitymację szkolną w języku obcym, również powinny korzystać z ulgi na przejazdy komunikacją.
Tańszy bilet dla ucznia z legitymacją w języku obcym
Tańszy bilet dla ucznia z legitymacją w języku obcym. Fot. ZTM

Marek Michalak ponownie zwrócił się do Joanny Kluzik-Rostkowskiej, szefowej MEN, o zainicjowanie prac międzyresortowych, zmierzających do zmiany przepisów w ten sposób, aby zapewnić możliwość korzystania z ulg przejazdowych dzieciom i młodzieży posiadającym legitymację w języku obcym. Chodzi o dzieci posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się za granicą oraz dzieci uczęszczające do szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce.

- Przepisy niezapewniające tego prawa dzieciom posiadającym legitymacje szkolne wystawione w języku obcym rodzą stan dyskryminacji tej grupy uczniów – uważa Marek Michalak.

To temat niezwykle złożony

W wystąpieniu do Joanny Kluzik-Rostkowskiej RPD podkreślił, że od wielu lat – szczególnie w okresie wakacyjnym oraz podczas ferii zimowych – otrzymuje listy od rodziców, opiekunów oraz samych dzieci w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie i legitymujących się dokumentami w języku obcym.

Marek Michalak wyjaśnia, że to temat niezwykle złożony, uregulowany wieloma przepisami prawa o różnej randze, wymagający współdziałania i inicjatywy kilku resortów. 

– Należy bezzwłocznie go rozwiązać, szczególnie ze względu na występujący tu element nierówności w dostępie do konkretnego uprawnienia wśród polskich uczniów – dodaje RPD.

Marek Michalak w ostatnich latach zwracał się z apelem w tej sprawie m.in. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, MEN i Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU