PARTNER PORTALU
  • BGK

Terapia nieletnich pod specjalnym nadzorem

  • GK    6 grudnia 2011 - 11:56
Terapia nieletnich pod specjalnym nadzorem

Już nie wyrok sądu rodzinnego, a wniosek rodziców i orzeczenie specjalistów o konieczności kształcenia specjalnego zdecydują o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Dokument jest konsekwencją ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, że od 1 stycznia 2012 r. sądy rodzinne będą orzekały wobec nieletnich środek wychowawczy w postaci umieszczania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Tymczasem do tej pory sądy rodzinne mogły orzekać o umieszczeniu nieletniego również w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Do tych ośrodków kierowane były dzieci i młodzież, które m.in. z powodu trudności w uczeniu się czy zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, mogły być zagrożone niedostosowaniem społecznym, dlatego wymagały specjalnej organizacji nauki i specjalistycznej pomocy m.in. psychologów, pedagogów i socjoterapeutów.

Jak tłumaczy resort podstawą oddziaływań wobec wychowanków w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jest dobrowolna terapia i ścisła współpraca z terapeutą. „Pogląd taki podziela środowisko specjalistów pracujących w tych placówkach i zmiana przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich w tym zakresie była przez nich postulowana” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Dlatego ministerstwo, proponuje, by od 1 stycznia 2012 r. umieszczenie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii było możliwe wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego – z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nie dotyczy to tych, wobec których orzeczone zostanie umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii przed 1 stycznia 2012 r.

Projektowane rozporządzenie reguluje także problem warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach i szkołach. Dotychczasowe regulacje wymagają opracowania dla nich indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego działania o charakterze resocjalizacyjnym. Dotyczy to jednak wyłącznie nieletnich z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe rozporządzenie obejmuje tą zasadą także podopiecznych bez orzeczenia o potrzebie takiego kształcenia.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.