PARTNER PORTALU
  • BGK

Toruń dołoży do przedszkoli i żłobków

  • AT    12 stycznia 2012 - 21:00
 Toruń dołoży do przedszkoli i żłobków

Najbardziej potrzebujące rodziny mogą uzyskać dotację celową w wysokości do 50 zł na dziecko chodzące do przedszkola lub żłobka. Wszystko za sprawą Programu gminy miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej. Wchodzi on w życie 14 stycznia 2012 roku.
- Uchwałę w tej sprawie radni  Torunia uchwalili 15 grudnia 2011 roku. Celem programu jest udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie, w której co najmniej  jedno  z rodziców lub opiekunów pracuje zawodowo, a dzieci korzystają z opieki żłobkowej lub uczęszczają do przedszkola – mówi Lidia Chamarczuk-Mazurek, pełnomocnik prezydenta miasta Torunia (zabierz głos/oceń prezydenta) ds. oświaty i polityki społecznej.

- Pomoc skierowana jest do rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, tj. takich u których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza - według stanu na wrzesień 2011 r. - 702,00 zł miesięcznie, tj. dwukrotności kwoty określonej ustawą o pomocy społecznej. Z pomocy nie mogą korzystać rodziny, które korzystają z ulgi dla rodzeństw - dodaje.

W przypadku obojga rodziców bezrobotnych dziecko może korzystać w przedszkolu z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. Jeżeli dziecko rodziców bezrobotnych uczęszcza do przedszkola z ważnych względów społecznych, istnieje możliwość udzielenia pomocy tej rodzinie na ogólnych zasadach z ustawy o pomocy społecznej.

- Program wchodzi w życie 14 stycznia 2012 roku. Od tego dnia można się zgłaszać do pracowników socjalnych i wypełnić wniosek. Następnie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, ustali warunki rodzinne, socjalne i materialne – wylicza dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Kazimiera Janiszewska.

– Dopiero po wywiadzie zostanie wydana decyzja administracyjna. Zasiłek może być wydany maksymalnie na 6 miesięcy. Po upływie tego czasu można ponownie wystąpić z wnioskiem. Program funkcjonował będzie do 31 grudnia 2012 roku - dodaje.

Jak informuje magistrat działania wynikające z programu są zbieżne ze ,,Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla miasta na lata 2006-2013”. Podstawę prawną do udzielenia pomocy przez lokalny samorząd stanowi ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyróżniająca zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych oraz uprawnienia rady gminy do opracowania i kierowania do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz  uchwały  rady miasta z 8 września 2011 r. ustalona została opłata za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przekraczających bezpłatny pobyt w przedszkolu. Dla rodziców lub opiekunów dzieci przebywających w przedszkolu 9 lub 10 godzin dziennie (jest to 420 i 71 dzieci) nowe zasady odpłatności oznaczają podwyżkę odpowiednio o 52,71 i 103,31 zł (stanowi to 35,2 proc.  i 69 proc).

Na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia z 29 września 2011 r., która weszła w życie 1 listopada 2011 r., zostały ustalone nowe wysokości opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Dla rodziców/opiekunów dzieci przebywających w żłobku 9 lub 10 godzin dziennie  nowe zasady odpłatności oznaczają podwyżkę odpowiednio o 29 i 51 zł (stanowi to 17,7 proc. i 31 proc.).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.