Toruń likwiduje placówki oświatowe

- Rada Miasta Torunia zdecydowała, że Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza i Zespół Szkół nr 22 zostaną zlikwidowane, a ich działalność przejmą inne placówki. Takim rozwiązaniom sprzeciwiali się nauczyciele, rodzice i młodzież.
Toruń likwiduje placówki oświatowe

Uchwały w sprawie likwidacji placówek przyjęto większością głosów. W czasie trwania sesji przed budynkiem, w którym obradowali radni odbyła się pikieta przeciwników likwidacji obu placówek.

Zajęcia kulturalno-artystyczne prowadzone w Domu Harcerza na Starym Mieście mają zostać przeniesione do kilku szkół, a budynek oddany do dyspozycji organizacji pozarządowych, np. organizacji harcerzy. W latach 1972-1987 obiekt użytkował Związek Harcerstwa Polskiego.

W Domu Harcerza w 27 formach zajęć uczestniczy 780 dzieci i młodzieży. Pracuje 12 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi, ale nie wszyscy na pełnych etatach.

Zdaniem władz miasta przeniesienie zajęć z Domu Harcerza do szkół, dysponujących dobrymi warunkami lokalowymi, będzie szansą na ich ożywienie, a także poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży. Nie można było tak postąpić z drugą gminną placówką na starówce - Młodzieżowym Domem Kultury, gdyż został zmodernizowany przy wsparciu środków unijnych i konieczne jest kontynuowanie działalności.

Zespół Szkół nr 22 na Bydgoskim Przedmieściu składa się Gimnazjum nr 22, Technikum nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6. W związku z niżem demograficznym liczba uczniów w zespole od kilku lat spada; obecnie w 12 oddziałach uczy się 279 dziewcząt i chłopców. Obecnie budynek jest wykorzystany w połowie, a w przyszłym roku szkolnym będzie wykorzystany jeszcze w mniejszym stopniu.

Zdecydowano, że uczniowie Gimnazjum nr 22 zostaną przeniesieni do Gimnazjum 21, a uczniowie technikum i zawodówki - do Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zwolniony budynek zostanie oddany na potrzeby Zespołu Szkół nr 26, prowadzącego kształcenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna szkoła przysposabiająca do pracy. Obecnie zespół ma dwie siedziby w oddalonych od siebie miejscach.

Likwidacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza i Zespołu Szkół nr 22 nastąpi formalnie z końcem sierpnia. Nauczyciele przejdą wraz uczniami do wskazanych placówek, a pracownikom niepedagogicznym ma zostać zaproponowana praca w różnych placówkach oświatowych na terenie miasta pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE


Jak dzieci w Polsce
Się namnożą,
To znów je Władze
Hucznie otworzą.

Eterno Vagabundo, 2014-02-18 02:51:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU