PARTNER PORTALU
  • BGK

Transport w niepublicznych szkołach z dotacjami

  • GK    5 kwietnia 2012 - 07:03
Transport w niepublicznych szkołach z dotacjami

Placówki niepubliczne mogą z dotacji gminnych pokrywać koszty eksploatacji samochodu dowożącego uczniów na lekcje, basen czy na wycieczki szkolne. Nie mogą jednak kupić pojazdu ze środków dotacji.
Niektóre niepubliczne placówki oświatowe, które dowożą dzieci do szkoły i przedszkola, na wycieczki edukacyjne oraz na basen, nie mogą przeznaczyć otrzymanej od samorządu dotacji na utrzymanie samochodu, ponieważ nie godzi się na to gmina.

Czytaj też: Dziurawa kontrola dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Dlatego poseł Tadeusz Tomaszewski zapytał minister edukacji narodowej, czy rzeczywiście z dotacji otrzymywanej od gminy na prowadzenie szkół i przedszkoli niepublicznych nie można finansować utrzymania posiadanego pojazdu – chodzi o pensje kierowcy i opiekuna przewozów, naprawy, zakup paliwa oraz ubezpieczenie.

Odpowiadając na zapytanie posła, Krystyna Szumilas przypomniała, że według ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych placówek mają być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. Jednak ustawa ta nie stanowi odrębnej definicji określenia „wydatki bieżące”. Dlatego też, według minister, dokonując interpretacji tego określenia, należy przyjąć, że zakres tego pojęcia określają przepisy ustawy o finansach publicznych.

– Art. 236 ust. 2 tej ustawy mówi, że przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa rodzaje wydatków bieżących jednostek budżetowych. W związku z powyższym dla potrzeb rozliczania wykorzystania dotacji podmiotowych udzielonych zarówno szkołom, jak i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego należy kierować się definicją wydatków bieżących określoną w tych przepisach – twierdzi minister Krystyna Szumilas.

Jednocześnie podkreśla, że przepisy powszechnie obowiązujące nie określają zamkniętego katalogu zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania czy opieki, określając jedynie podstawowe zadania, które szkoła musi realizować. Dlatego szkoły i placówki mogą też organizować dodatkowe zajęcia edukacyjne i opiekuńcze. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, to statut placówki powinien określać jej cele i zadania oraz ich organizację.

– Jeśli na przykład szkoła lub placówka zostanie tak zorganizowana, że przyjmie na siebie obowiązek dowożenia uczniów z określonych miejsc na zajęcia edukacyjne i zapewnienia im również w tym czasie opieki, to wydaje się możliwe finansowanie tego rodzaju wydatków w ramach zadań szkoły w zakresie kształcenia i opieki – oświadczyła minister Krystyna Szumilas.

W takich przypadkach, zdaniem minister, ze środków omawianych dotacji możliwy jest zarówno zakup biletów autobusowych dla uczniów, jak i finansowanie kosztów eksploatacji samochodu (np. zakup paliwa, koszty napraw, ubezpieczenie, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna przewozów) utrzymywanego przez placówkę i wykorzystywanego nie tylko do dowożenia uczniów na lekcje, ale również na różne zajęcia edukacyjne i wycieczki szkolne. Nie jest jednak możliwy zakup takiego samochodu ze środków dotacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.