PARTNER PORTALU
  • BGK

Trudna młodzież pouczy się dłużej

  • GK    11 lipca 2012 - 07:19
Trudna młodzież pouczy się dłużej

Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie, będą mogli w szkołach specjalnych oraz oddziałach specjalnych szkół ogólnodostępnych, uczyć się do momentu ukończenia 24 lat.
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie mogli w szkołach specjalnych ponadgimnazjalnych oraz oddziałach specjalnych szkół ogólnodostępnych kontynuować naukę do końca roku szkolnego w tym roku, w którym skończą 24 lata.

Obecnie kształcenie to może być prowadzone do końca roku szkolnego, w którym podopieczny kończy 23 lata.

Jednocześnie przepisy przejściowe pozwalają tym uczniom, którzy przed 1 września 2012 r. rozpoczną naukę w szkołach ponagimnazjalnych kontynuować naukę do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończył 24 lata.

Jednak nowelizacja ustawy o systemie oświaty sprawiła, że nauka w każdej szkole zawodowej potrwa trzy lata. Dotychczas uczniowie mieli możliwość wyboru okresu nauki w zawodówkach w zależności od zawodu – dwu lub trzyletniego. Uzależnione to było od wieku, w którym rozpoczynali naukę, bo uczniowie ci korzystali z prawa do odroczenia realizacji obowiązku szkolnego nie dłużej niż do 10 roku życia. Przez to mogli kończyć podstawówkę mając 18 lat, a gimnazjum – 21 lat.

Wówczas, mając na względzie przepisy wskazujące na możliwość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży maksymalnie do ukończenia 23 roku życia, w sytuacji, gdy chcieliby kontynuować naukę, mogliby wybrać szkołę o okresie nauki nie dłuższym niż dwa lata. Natomiast po zmianie przepisu, według którego zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy będą wyłącznie trzyletnie, a technikum czteroletnie, uczniowie ci nie mieliby możliwości kontynuacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (1)

  • czuka, 2012-07-11 14:01:07

    Nauki nigdy dość