Trybunał umorzył sprawę stołówek

Trybunał Konstytucyjny umorzył we wtorek sprawę dotyczącą konstytucyjności przepisu, który nie pozwala gminom na wliczenie do opłaty za wyżywienie w szkolnych i przedszkolnych stołówkach wydatków na utrzymanie stołówek i wynagrodzenia ich personelu.
Trybunał umorzył sprawę stołówek

Powodem umorzenia postępowania w sprawie wniosku rady miejskiej w Twardogórze było nieusprawiedliwione niestawienie się jej przedstawiciela na rozprawę przed Trybunałem. Stawiennictwo to jest obowiązkowe.

Czytaj też: Przedszkolna stołówka w trybunale

Problem dotyczył art. 67a ustawy o systemie oświaty. Przepis ten mówi, że korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub przedszkolnej jest odpłatne. Zarazem jednak zastrzega, że do tych opłat nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

Z wnioskiem o zbadanie, czy przepis ten jest zgodny z konstytucją, wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego rada miejska w Twardogórze. Była zainteresowana tym, by w opłacie za posiłki dzieci w miejskim przedszkolu mieściły się też wydatki na niezbędny sprzęt i wyposażenie stołówki.

Chciała, aby TK ocenił przede wszystkim zgodność art. 67a ustawy o systemie oświaty z art. 2 konstytucji, głoszącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z art. 2 wywodzi się zasadę określoności, jasności prawa. We wniosku rada przekonywała też, że art. 67a stoi w sprzeczności z zasadą samodzielności finansowej gmin wyrażoną w art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.

Przedstawione Trybunałowi stanowiska Sejmu oraz prokuratora generalnego dotyczące tego przepisu były takie same – według nich jest on zgodny z konstytucją. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nie mieli racji, więc nie przyjechali. Brawo Twardogóra, swoją postawą nie naraziliście swoich obywateli na dodatkowe koszty opłacenia Wam niepotrzebnej wycieczki do stolicy!!!

podpisałem, 2012-10-31 21:48:34 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE