Trybunał umorzył sprawę stołówek

Trybunał Konstytucyjny umorzył we wtorek sprawę dotyczącą konstytucyjności przepisu, który nie pozwala gminom na wliczenie do opłaty za wyżywienie w szkolnych i przedszkolnych stołówkach wydatków na utrzymanie stołówek i wynagrodzenia ich personelu.
Trybunał umorzył sprawę stołówek

Powodem umorzenia postępowania w sprawie wniosku rady miejskiej w Twardogórze było nieusprawiedliwione niestawienie się jej przedstawiciela na rozprawę przed Trybunałem. Stawiennictwo to jest obowiązkowe.

Czytaj też: Przedszkolna stołówka w trybunale

Problem dotyczył art. 67a ustawy o systemie oświaty. Przepis ten mówi, że korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub przedszkolnej jest odpłatne. Zarazem jednak zastrzega, że do tych opłat nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

Z wnioskiem o zbadanie, czy przepis ten jest zgodny z konstytucją, wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego rada miejska w Twardogórze. Była zainteresowana tym, by w opłacie za posiłki dzieci w miejskim przedszkolu mieściły się też wydatki na niezbędny sprzęt i wyposażenie stołówki.

Chciała, aby TK ocenił przede wszystkim zgodność art. 67a ustawy o systemie oświaty z art. 2 konstytucji, głoszącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z art. 2 wywodzi się zasadę określoności, jasności prawa. We wniosku rada przekonywała też, że art. 67a stoi w sprzeczności z zasadą samodzielności finansowej gmin wyrażoną w art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.

Przedstawione Trybunałowi stanowiska Sejmu oraz prokuratora generalnego dotyczące tego przepisu były takie same – według nich jest on zgodny z konstytucją.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nie mieli racji, więc nie przyjechali. Brawo Twardogóra, swoją postawą nie naraziliście swoich obywateli na dodatkowe koszty opłacenia Wam niepotrzebnej wycieczki do stolicy!!!

podpisałem, 2012-10-31 21:48:34 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU