Tylko w co dziesiątej gminie jest żłobek

Tylko w co dziesiątej gminie w Polsce jest żłobek, w całym kraju jest to 646 zarejestrowanych placówek; klubów dziecięcych powstało 69, pracuje 18 opiekunów dziennych - wynika z danych MPiPS dotyczących form opieki nad dziećmi do lat trzech.
Tylko w co dziesiątej gminie jest żłobek

Jak powiedziała Janina Szumlicz, dyrektor departamentu polityki rodzinnej w MPiPS, sprawozdanie dot. form opieki nad dziećmi do lat trzech dotyczy pierwszej połowy roku. Zaznaczyła, że dane mogą być niepełne, gdyż dotyczą tylko zarejestrowanej działalności.

Czytaj też: Premier obiecuje zmiany w finansowaniu żłobków i dodatkowe środki na przedszkola

Szumlicz poinformowała, że na koniec czerwca w całym kraju było 646 żłobków; natomiast pod koniec 2010 r. było ich 392. Podkreśliła, że wszystkie żłobki są zlokalizowane w 211 gminach, czyli blisko 10 proc. gmin w kraju. Placówki mieszczą się w większości w dużych aglomeracjach, w których ze względu na najwyższą aktywność zawodową zapotrzebowanie na żłobki jest największe.

Szumlicz powiedziała, że 60 proc. żłobków zostało utworzonych przez gminy, 30 proc. przez osoby fizyczne a 5,7 proc. przez inne podmioty, czyli np. firmy. Dodała, że 77 proc. żłobków otrzymywało dotacje z budżetów gmin. W dotowanych placówkach pracowało 9 tys. osób, z czego większość to opiekunowie; pielęgniarki stanowiły 17 proc. zatrudnionych; ok. 30 proc. to tzw. zatrudnienie towarzyszące. Na jednego opiekuna przypadało średnio prawie siedmioro dzieci (ustawa przewiduje, że może to być ośmioro dzieci).

Czytaj też: Rząd nie będzie dopłacać do żłobków

53 proc. żłobków pracowało przez 10 godz. dziennie; pozostałe dłużej. Szumlicz oceniła, że to praca zawodowa rodziców, do której należy doliczyć niekiedy czas dojazdu, wymusza potrzebę pozostawienia dziecka w placówce dłużej niż 10 godz. Podkreśliła, że za ponadwymiarową opiekę rodzice ponoszą dodatkowe opłaty.

Przeciętny, miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku wyniósł 1033 zł, z czego 888 zł to przeciętny koszt pobytu dziecka, a 122 zł - wyżywienia. 23 zł to pozostałe koszty związane z remontem i doposażeniem placówki. Średnio rodzice za miejsce w żłobku płacili 328 zł miesięcznie, czyli ponosili ok. 30 proc. kosztów.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE