PARTNER PORTALU
  • BGK

Uchwała likwidująca szkołę nieważna

  • chelmonline.pl (Robert Lipiński)    15 grudnia 2012 - 18:10
Uchwała likwidująca szkołę nieważna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał za nieważną uchwałę Rady Miasta Chełm dotyczącą likwidacji przez wygaszanie Szkoły Podstawowej nr 10 w Chełmie. Wyrok jest nieprawomocny.
Rodzice uczniów złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w połowie kwietnia br. Sąd wydał wyrok w miniony wtorek. Na jego ogłoszeniu, poza składem sędziowskim, obecny był tylko Sebastian Żeleźnicki, pełnomocnik rodziców.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Chełmie złożyli skargę podważającą zasadność uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie likwidacji tej placówki.

- Kilkoro z rodziców zdecydowało się podjąć próbę kwestionowania wydanej przez Radę Miasta Chełm uchwały i tuż po jej wydaniu - po tym jak wieść o zamiarze likwidacji placówki obiegła całe miasto - większa część rodziców wezwała Radę Miasta Chełm do usunięcia naruszenia prawa. Jest to wymóg ustawowy, który trzeba spełnić, żeby móc później kwestionować uchwałę przed sądem - informuje Żeleźnicki.

Głównym zarzutem był fakt, że przepisy dotyczące likwidacji szkół publicznych nie pozwalają prowadzić likwidacji w sposób przyjęty w tej uchwale. Rada Miasta nazwała ten proces wygaszaniem. Rodzice uznali, że jest to tryb niedopuszczalny i naruszający interesy uczniów. Rodzice uznali też, że taki tryb nie gwarantuje ustawowego wymogu zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej.

- Rodzice mieli utrudnioną polemikę z motywami podjętej uchwały. Tak naprawdę w żaden sposób nie można się było do nich odnieść, gdyż były po prostu nieznane, a uchwała w ogóle nie zawierała uzasadnienia. Dla mnie jako prawnika jest to rzecz niedopuszczalna, gdyż każdy, kto spotyka sie z różnymi wyrokami sądowymi, ma prawo poznać motywy rozstrzygnięcia sprawy. Uchwała traktowała o bardzo istotnych kwestiach społecznych. Dlatego szczególnie zwróciłem uwagę na brak jej uzasadnienia. Rodzice nie mieli możliwości podjęcia skutecznej polemiki podważania motywów, bo one do tej pory są nieznane. Nie wiemy, dlaczego akurat ta placówka została wytypowana do likwidacji. Sam proces likwidacji jest oczywiście dopuszczalny, ale zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty muszą zaistnieć realne warunki kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły - uszczegóławia zarzuty pełnomocnik rodziców uczniów SP nr 10.

Wyrok sądu jest nieprawomocny. Miastu służy prawo złożenia skargi kasacyjnej od tego orzeczenia.

O komentarz poprosiliśmy zastępcę prezydenta Chełma - Stanisława Mościckiego.

- Dotarła do nas informacja o możliwości stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Chełmie poprzez wygaszanie i dopóki nie poznamy pisemnego uzasadnienia sądu, trudno zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie tej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na posiedzeniu 13 czerwca 2012 roku uchwałą w sprawie zamiaru rozpoczęcia likwidacji SP nr 10 już się zajmował. Wówczas stronie skarżącej odmówił wstrzymania wykonania uchwały, gdyż nie znalazł do tego podstaw. Niezrozumiałym wydaje się fakt, że sąd teraz dopatrzył się wady prawnej, tym bardziej iż wyroki innych WSA w całej Polsce dopuszczają możliwość likwidacji szkoły poprzez wygaszanie. Mało tego, w nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 2011 roku dopuszcza się taką formę likwidacji szkół. Oczywiście po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, będziemy się od niego odwoływać. Uchwały podjęte w czerwcu o likwidacji poprzez wygaszanie SP nr 10 i Gimnazjum nr 3 nadal obowiązują - wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Chełm Stanisław Mościcki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.