Uczelniany konkurs o milion

  • esosnowiec.pl (IK)
  • 23-11-2012
  • drukuj
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło zwycięzców projektu „Konkurs o milion”. W gronie 37 szkół wyższych z całego kraju, które zostały nagrodzone znalazła się także Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca.
Uczelniany konkurs o milion

Zagłębiowska uczelnia została doceniona za kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony na poziomie studiów II stopnia i jest jedną z 9 szkół niepublicznych, którym udało się zyskać ministerialną nagrodę i dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

W „Konkursie o milion" doceniono te uczelnie, które najlepiej wprowadziły nowe programy studiów, zgodne z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowały najbardziej innowacyjne i nowoczesne systemy zapewniania jakości kształcenia.

- Konkursowe jury brało pod uwagę m.in. to, czy uczelnie rozwijają współpracę z otoczeniem, czy kształcą z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz czy ich programy studiów odpowiadają potrzebom rynku. Ponadto komisja badała jakość stosowanego w uczelni systemu zapewniania jakości kształcenia - mówi dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas.

Sosnowiecka uczelnia w ocenie zespołu ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała 105 punktów rankingowych za kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dla porównania najwyżej oceniony kierunek otrzymał 112 pkt. Tym samym WSH zajęła 1. miejsce w regionie i 4. wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

- Jury wysoko oceniło rozwiązania, które wprowadziła nasza uczelnia, w tym metodologię konsultowania efektów kształcenia ze środowiskiem pracodawców, formę organizacji praktyk studenckich oraz sposób monitorowania losów absolwentów - wylicza dr Michał Kaczmarczyk.

W konkursie MNiSW wyróżniono w sumie 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Zwycięskie uczelnie będą mogły przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

Najlepiej wypadły: Uniwersytet Jagielloński (5 nagrodzonych kierunków) oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza (po cztery nagrodzone kierunki studiów).

-Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy - stwierdza prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

-Przybywa uczelni, które budują dobre relacje z przedsiębiorcami i przybywa firm, które znajdują w uczelniach wartościowych partnerów. Korzystają na tym studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start - dodaje.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU