PARTNER PORTALU
  • BGK

Uczniowie i rodzice kapitałem szkoły

  • PAP    18 października 2013 - 18:52
Uczniowie i rodzice kapitałem szkoły

Wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli jest celem ogólnopolskiego projektu MEN „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.
„Ten projekt jest bardzo ważny, bo ułatwi włączenie wszystkich zainteresowanych grup w życie szkoły i w proces nauczania, dzięki czemu będzie ona pracowała lepiej, a uczniowie zdobędą więcej umiejętności" - powiedziała wiceminister edukacji Joanna Berdzik w piątek podczas konferencji inaugurującej projekt.

Przypomniała, że podczas spotkań z rodzicami, nauczycielami i uczniami wielokrotnie pojawiało się słowo „współpraca".

„Te środowiska powinny ze sobą rozmawiać, wspólnie działać i uczestniczyć w życiu szkoły. Dzięki wam, liderom wzmocnienia tej współpracy, wypracowane przez was modelowe rozwiązania trafią docelowo do wszystkich polskich szkół" - podkreśliła wiceminister, zwracając się do uczestników konferencji.

Według niej, by współpraca była prawdziwa i trwała, musi czemuś służyć, musi odpowiadać na problemy szkoły i środowiska, musi prowadzić do rozwoju, a w efekcie podnosić jakość edukacji.

Projekt realizowany jest przez MEN jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze; zakończyć ma się w lutym 2015 r. Uczestniczyć w nim będzie ponad tysiąc publicznych szkół i przedszkoli w całym kraju, w tym 101 przedszkoli, 467 szkół podstawowych, 390 gimnazjów i 76 szkół ponadgimnazjalnych.

Z każdej ze szkół wybranych zostanie po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i dwóch nauczycieli), natomiast z przedszkoli po 4 przedstawicieli (2 rodziców i 2 nauczycieli), którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych warsztatach i szkoleniach; mają oni zostać liderami zmian w swoich środowiskach.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.

W ramach projektu uruchomione zostaną również dwa internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców.

Z badania przeprowadzonego na potrzeby projektu wynika, że 55 proc. rodziców uważa, że dzięki zaangażowaniu się w życie szkoły można mieć wpływ na niektóre decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły, a 29,3 proc. sądzi, że można mieć wpływ na większość decyzji. 15,7 proc. respondentów jest przekonanych, że angażowanie się w życie szkoły nie ma sensu, gdyż wszystkie decyzje podejmowane są przez nauczycieli i dyrekcję.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych w drugiej połowie września 2013 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie rodziców dzieci. w wieku szkolnym; łącznie przeprowadzono 1019 wywiadów.

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice. kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • keson, 2013-10-22 18:26:13

    tak to rzeczywiście prawdziwy kapitał!!!!!!!!!!!!
  • msl, 2013-10-21 19:23:46

    A nauczyciele to niby nie?