PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa podpisana - uczniowie dostaną darmowe podręczniki

  • PAP    30 maja 2014 - 10:34
Ustawa podpisana - uczniowie dostaną darmowe podręczniki

Sejm przyjął nowelizację ustawy o oświacie dot. podręczników szkolnych. Nowela przewiduje, że od września 2014 r. z bezpłatnych podręczników korzystać będą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, a od 2017 r. wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów.
*** AKTUALIZACJA *** 

W głosowaniu udział wzięło 413 posłów. Za przyjęciem nowelizacji było 409 posłów, trzech było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Rządowa nowelizacja, która była rozpatrywana w trybie pilnym, uzupełnia i rozszerza uchwalone 21 lutego br. przepisy umożliwiające Ministerstwu Edukacji Narodowej zlecenie przygotowania i wydania podręczników.

Czytaj też:  Bezpłatne podręczniki także dla licealistów?

Przyjęta nowela zobowiązuje MEN do stopniowego wyposażenia uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz do zapewnienia dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. Docelowo od 2017 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli zapewnione darmowe podręczniki, które będą własnością szkół.

Sejm odrzucił wnioski zgłoszone przez SLD i zmierzające do tego, by w przypadku wybrania przez szkołę podstawową innego podręcznika dla klas I-III niż rządowy, samorząd dostał na jego zakup dotację z budżetu państwa równą kosztowi zakupu podręcznika, który przygotowuje MEN. Przeciwko temu rozwiązaniu głosowało 220 posłów, 187 było za, ośmiu posłów wstrzymało się od głosu.

Większość posłów odrzuciła również poprawki PiS. Zgodnie z nimi z bezpłatnych podręczników korzystaliby także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie na wszystkich poziomach nauki mieliby także zapewnione bezpłatne podręczniki do religii i etyki. Przeciwko tym poprawkom było 269 posłów, 139 było za, pięciu posłów wstrzymało się od głosu.

Tuż przed głosowaniem poseł PiS Zbigniew Dolata tłumaczył, że poprawki jego klubu pozwolą "urzeczywistnić prawo do równego dostępu do mechanizmów wyrównywania szans edukacyjnych". "Inaczej ustawa będzie narażona na zarzut niekonstytucyjności" - mówił.

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska odpowiedziała, że największe koszty zakupów podręczników ponoszą rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. "W liceach, technikach i szkołach ponadgimnazjalnych jest trochę lepiej, dlatego, że w dużej części te dzieci (...) rzadziej niż na wcześniejszych etapach nauczania, korzystają z podręczników. Po drugie dofinansujemy podręczniki do przedmiotów zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym" - tłumaczyła szefowa MEN.

Sejm przyjął dwie poprawki PSL, które umożliwiają przyjęcie uczniów do placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego w trakcie trwania roku szkolnego.

Zgodnie z przyjętą w piątek nowelizacją we wrześniu 2014 r. darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.