PARTNER PORTALU
 • BGK

W Małopolsce rośnie liczba nauczycieli bez pracy. Jest pomoc

 • bad    29 lipca 2014 - 18:38
W Małopolsce rośnie liczba nauczycieli bez pracy. Jest pomoc

Pod koniec czerwca br. w małopolskich powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 700 bezrobotnych nauczycieli – pracujących poprzednio w oświacie. W samym tylko roku 2014 zarejestrowało się ich 460.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół.

Pracownicy oświaty, którzy w wyniku redukcji etatów stracili pracę mogą uzyskać pomoc zarówno w ramach realizowanych projektów unijnych oraz zgłaszając się do powiatowych urzędów pracy na terenie całego województwa. Natomiast doradcy zawodowi z wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów pracy wyposażą zwolnionych nauczycieli w praktyczne umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie") realizowane są w Małopolsce następujące projekty outplacementowe: Zmiana szansą na rozwój; Siła kompetencji; Kompleksowa adaptacja, Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy; Twoja szansa!, Nowe możliwości.

Czytaj też: Ile zarabiają nauczyciele? Różnice są większe, niż myślisz

Mogą z nich skorzystać nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 roku. W ramach projektów oferowane są następujące formy wsparcia: szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia u nowego pracodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz form możliwego wsparcia dostępne są u realizatorów poszczególnych programów.

Również dzięki dostępności środków unijnych (Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych") powiatowe urzędy pracy realizują projekty wspierające osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na adres tymczasowego lub stałego zameldowania.

Czytaj też: Pielęgniarki w małopolskich DPS-ach z wyższymi kwalifikacjami

Powiatowe urzędy pracy oferują: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Poszukiwanie pracy jest procesem wymagającym aktywności i zaangażowania. Warto zwrócić się o wsparcie do doradcy zawodowego. Pomoże on opanować konkretne umiejętności pozwalające na bardziej efektywne poszukiwanie pracy oraz świadome kierowanie swoją ścieżką zawodową. Zwalniani pracownicy oświaty korzystać mogą z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - w trzech miejscowościach: w Tarnowie, Nowym Sączu oraz Krakowie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • ziuta, 2014-08-15 08:42:04

  Nie rozumiem: jeżeli zwalniani pracownicy innych zawodów muszą sobie radzić sami i mogą się przekwalifikować, to dlaczego nauczycielom udziela się wszelakiego możliwego wsparcia i ubolewa aż tak bardzo, że tracą pracę, skoro też mogą się przekwalifikować.
 • Egida, 2014-07-30 08:13:45

  Jedynym wyjściem jest zamrożenie naborów na studia pedagogiczne na minimum 5 lat. Może wówczas przynajmniej część nauczycieli znalazłaby miejsce po przechodzących na emeryturę. Bo obniżenie liczebności klas do 15 osób chyba w grę nie wchodzi:-(
 • JA, 2014-07-29 20:52:23

  Brak mi słów na te KŁAMSTWA!