PARTNER PORTALU
 • BGK

W Poznaniu powstanie nowy zespół szkolno-przedszkolny

 • JS    17 maja 2017 - 21:33
W Poznaniu powstanie nowy zespół szkolno-przedszkolny
Zespół szkolno-przedszkolny na Umultowie (poznan.pl)

Jeszcze w maju rozpocznie się budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Umultowa.
• Do 1 września przyszłego roku, u zbiegu ulic Umultowskiej, Ślazowej i Zagajnikowej, powstanie szkoła dla 600 uczniów oraz przedszkole dla 150 dzieci.

• Za realizację całości inwestycji wraz z budową parkingów odpowiada spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Obiekt będzie się składał z dwóch budynków: w trzykondygnacyjnym działać będą 24 oddziały szkoły podstawowej, natomiast w jednokondygnacyjnym 6 oddziałów przedszkolnych. W kompleksie będzie też sala gimnastyczna, boisko i plac zabaw. Jest to największa inwestycja oświatowa zaplanowana w tegorocznym budżecie miasta i największa spośród licznych inwestycji oświatowych w tej kadencji samorządu.

- W Poznaniu stawiamy na dobrą edukację i opiekę nad dziećmi, więc sukcesywnie poprawiamy dostępność miejsc w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Inwestujemy też w jakość placówek oświatowych. Budowa tego zespołu to dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców tego rejonu, gdzie bardzo brakowało tego typu placówki. Dobrze, że największa tegoroczna inwestycja w oświatę jest realizowana właśnie tutaj  - przekonuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Nowoczesny zespół szkolno-przedszkolny powstanie w tej części Poznania, w której do tej pory nie było samorządowych placówek oświatowych. Dzięki realizacji nowej inwestycji wzmocniony zostanie społeczny potencjał północnego obszaru miasta - rejonu Umultowa, Moraska i Radojewa, a pośrednio także Naramowic. W nowej placówce oświatowej stworzona zostanie szeroka oferta edukacyjna, sportowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Bardzo się cieszę z rozpoczęcia tej ważnej inwestycji, dlatego że poprzedziły ją blisko dwuletnie, niełatwe przygotowania, zarówno terenowo-prawne, jak i administracyjne. Jej rozpoczęcie stało się możliwe dzięki pozytywnym rozmowom z UAM w 2015 roku o przekazaniu przez uczelnię gruntu pod budowę. Chcę też podkreślić duże wsparcie tej inwestycji ze strony mieszkańców, w tym szczególnie Rady Osiedla Umultowo - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

W rozstrzygniętym niedawno przetargu na wykonawstwo robót budowlanych   zwyciężyły spółki Alstal Grupa Budowlana i AGB Budownictwo, obie z Inowrocławia, które wspólnie ubiegały się o udzielenie zamówienia. Miasto na sfinansowanie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego chciało przeznaczyć maksymalnie 25 mln zł brutto. Wybrani oferenci zadeklarowali, że zamkną się w kwocie o ponad 400 tys. zł mniejszej i skrócą czas wykonywania robót o 50 dni kalendarzowych.

Oznacza to, że całość inwestycji zamknie się w 525 dniach kalendarzowych. Swą działalność szkoła i przedszkole rozpoczną jednak wcześniej. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na lipiec przyszłego roku. Inwestycja ma być prowadzona w taki sposób, by przedszkolaki i uczniowie bezpiecznie rozpoczęli w niej rok szkolny 2018/2019, a pozostała część prac była prowadzona w sposób nie kolidujący z działalnością placówki.

Budynki przedszkola i szkoły zbiegu ulic Umultowskiej, Ślazowej i Zagajnikowej będą dysponowały nie tylko salami dydaktycznymi oraz pomieszczeniami dla nauczycieli i administracji, lecz również m.in. biblioteką szkolną z czytelnią, jadalnią, blokiem sportowym, składającym się z sali gimnastycznej o wymiarach boiska do koszykówki, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.×
KOMENTARZE (3)

 • Jarek, 2017-06-16 12:11:43

  Do Obserwator : pewnie zasadzą nowe, albo stworza jakiś teren zielony
 • Krzysztof, 2017-06-08 23:35:10

  Przez ALSTAL cała konkurencja upadnie :D Ta firma ostatnio wszystko zgarnia
 • Obserwator , 2017-05-18 05:13:32

  Ale drzewa już wycinają!!!!! Szkoda.