PARTNER PORTALU
  • BGK

W większości województw powołano nowych kuratorów oświaty

  • PAP/AS    19 marca 2016 - 08:50
W większości województw powołano nowych kuratorów oświaty
Powołanie nowych kuratorów jest wynikiem grudniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty (fot. Roman Andrzej Kargul/Wikipedia/CC BY 3.0)

Od początku marca w większości województw powołano nowych kuratorów oświaty, wybranych na drodze konkursów. W dwóch województwach nie wręczono jeszcze nominacji, a w jednym konkurs trzeba powtórzyć.
Powołanie nowych kuratorów jest wynikiem grudniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Wprowadziła ona m.in. zmiany w nadzorze pedagogicznym. Zgodnie z nią, minister edukacji otrzymała prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Wcześniej takie prawo przypisane było wojewodzie - z zastrzeżeniem, że ma się odbywać za zgodą ministra edukacji.

Wybór na stanowisko kuratora - tak jak wcześniej - odbywa się na drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Wojewodowie w terminie 14 dni od wejścia w życie noweli mieli obowiązek ogłosić konkursy na stanowiska kuratorów. Nowelizacja weszła w życie 23 stycznia.

Zgodnie z nią, osoba ubiegająca się o stanowisko kuratora musi legitymować się co najmniej siedmioletnim stażem pracy jako nauczyciel, nie musi jednak mieć doświadczenia w nadzorze pedagogicznym.

Nowi kuratorzy powołani zostali w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Nowym dolnośląskim kuratorem oświaty został Roman Kowalczyk, nauczyciel historii, od 1999 r. dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. W 2014 r. został wybrany z listy PiS na radnego wojewódzkiego w sejmiku dolnośląskim.

Kuratorem lubelskim została Teresa Misiuk. Przed objęciem stanowiska przez sześć lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Wcześniej była nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkołach Podstawowych nr 18 i nr 2 w Lublinie.

W województwie lubuskim na stanowisko kuratora powołana została Ewa Rawa, była nauczycielka w szkołach podstawowych nr 13 i nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1992 r. pracowała w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Była wizytatorem, starszym wizytatorem, zastępcą dyrektora wydziału, dyrektorem wydziału. Na początku stycznia br. została wicekuratorem, a następnie pełniła obowiązki kuratora.

W województwie łódzkim nowym kuratorem został nauczyciel historii w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli Grzegorz Wierzchowski. W 2011 r. obronił na Uniwersytecie Wrocławskim rozprawę doktorską. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się historia zakonów i kultura monastyczna oraz dzieje Sieradza.

Nowym kuratorem małopolskim została Barbara Nowak, nauczycielka historii, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 85 im. księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie. W 2014 r. została wybrana do Rady Miasta Krakowa z ramienia PiS.

Mazowieckim kuratorem oświaty została Aurelia Michałowska, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. W latach 2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radomia. Wcześniej związana z Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

Nowym kuratorem oświaty w Opolu został dotychczasowy naczelnik wydziału oświaty, kultury i kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu Michał Siek. Był nauczycielem w szkole podstawowej, a potem w liceum. Uczył matematyki, informatyki, przez krótki okres także chemii. Przez kilkanaście lat był wicedyrektorem, a przez pewien czas pełnił też obowiązki dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Był również radnym miejskim PiS.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.