Warsztaty o dyskryminacji w Białymstoku

Ok. 1,1 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z Białegostoku ma szansę wziąć udział w warsztatach antydyskryminacyjnych „Różnorodność – podaj dalej!”.
Warsztaty o dyskryminacji w Białymstoku

Mają one pomóc młodym ludziom poznać mniejszości i zrozumieć, czym są stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Organizatorem jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12. Zapisy na warsztaty potrwają od 26 września, a zajęcia rozpoczną się w październiku. W sumie ma się odbyć 50 spotkań.

Antydyskryminacyjny Program Edukacyjny „Różnorodność – podaj dalej!” jest kontynuacją pilotażowego projektu „Warsztaty antydyskryminacyjne dla grup szkolnych” zorganizowanego przez Stowarzyszenie 9/12 i Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w 2010 roku.

Jak powiedział prezes Stowarzyszenia 9/12 i koordynator projektu „Różnorodność – podaj dalej” Grzegorz Stefaniak, warsztaty są odpowiedzią na brak edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Mają pomóc kształtować postawy otwartości.

„Często nie zastanawiamy się nad tym, jak wiele naszych codziennych zachowań, ma cechy zachowań dyskryminujących. Warsztaty mają pomóc przemyśleć i zrozumieć, skąd się biorą takie zachowania” – dodał. Dlatego do projektu zaproszona została młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Według Stefaniaka, to właśnie w tym wieku kształtuje się światopogląd i system wartości.

Każde spotkanie potrwa cztery godziny lekcyjne, będzie się składało z dwóch części. Najpierw zadaniem uczestników będzie wczucie się w rolę osoby z mniejszości narodowej, etnicznej, religijnej, seksualnej lub osoby niepełnosprawnej. Postawieni zostaną w sytuacji, w której, jako osoby dyskryminowane, będą musieli zmierzyć się z jakimś problemem.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE