PARTNER PORTALU
  • BGK

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów w szkołach – rozporządzenie podpisane

  • PAP    26 czerwca 2015 - 06:48
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów w szkołach – rozporządzenie podpisane
Joanna Kluzik-Rostkowska (fot.PTWP)

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w czwartek rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
Wprowadzone rozporządzeniem zmiany, w stosunku do rozwiązań obowiązujących w kończącym się w roku szkolnym 2014/2015, dotyczą przede wszystkim kwestii organizacyjnych.

Polegają one m.in. na ujednoliceniu terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki). Chodzi też o komunikaty w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych potrzebują takiego dostosowania. Mają być one ogłaszane każdego roku do dnia 10 września.

Wystarczy dwóch nauczycieli w zespole nadzorującym

Zgodnie z rozporządzeniem w skład zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego - ma wchodzić co najmniej dwóch nauczycieli, zamiast co najmniej trzech. Taka zmiana była postulowana przez dyrektorów szkół i ma na celu ułatwienie organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zwłaszcza w małych szkołach. Pojawi się też możliwość powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian. Dotychczas nauczyciele zajęć edukacyjnych, z zakresu których był przeprowadzany sprawdzian, nie mogli być powołani w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu. Teraz w skład zespołu będzie mógł być powołany również wychowawca.

Określono także wysokość opłaty za egzamin maturalny, wnoszonej przez absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego. Opłata ta będzie wynosiła 50 zł. Wysokość opłaty została określona na poziomie średniego kosztu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej. W rozporządzeniu określono termin przedstawienia dowodu wniesienia opłaty oraz termin i tryb złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty.

Nowe przepisy w nowym roku szkolnym

Zmienione przepisy obowiązywać będą od roku szkolnego 2015/2016.

Do wydania rozporządzenia minister edukacji zobowiązała styczniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zawierająca szczegółowe wytyczne do wydania rozporządzeń dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jest to wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.