PARTNER PORTALU
  • BGK

Wsparcie dla doktorantów

  • MAX    28 czerwca 2012 - 19:04
Wsparcie dla doktorantów

Przyznano stypendia w ramach projektu DoktoRIS – programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska.
Konferencja odbyła się dziś w Auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.
 
„Chciałbym podkreślić, jak ważne jest zaplanowanie własnej przyszłości. Światowa gospodarka szybko się rozwija, zatem warto inwestować w przyszłościowe projekty, aby dołączyć do tego pociągu gospodarczego Europy. Ważnymi filarami w rozwoju gospodarki jest wiedza i innowacyjność, zaś źródłem siły województwa śląskiego są państwa pomysły” – powiedział wicemarszałek Kleszczewski, zwracając się do młodych stypendystów.
 
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką z Uniwersytetu Śląskiego, odnosząc się do idei projektu, dziękował Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego za podjętą inicjatywę oraz podkreślał, jak ważne dla Uniwersytetu Śląskiego jest bycie partnerem w tym projekcie.

W wyniku formalnej i merytorycznej oceny spośród 282 złożonych wniosków wyłoniono 101 stypendystów. Będą oni otrzymywać stypendia w wysokości do 4500 zł przez dwa semestry akademickie z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne dwa semestry.

Wsparcie stypendialne zostało przyznane doktorantkom i doktorantom, których wnioski  uzyskały największą liczbę punktów w ramach kluczowych obszarów technologicznych, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, czyli obszarów uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju województwa śląskiego.
 
W ramach konferencji stypendyści wzięli także udział w szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości, dzięki którym wyposażeni zostaną w umiejętności niezbędne do sprawnego wykorzystywania wiedzy w gospodarce rynkowej.
 
Program stypendialny „DoktoRIS” skierowany jest do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT), czyli obszarów uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju województwa śląskiego.
 
Objęcie wsparciem stypendialnym ma służyć wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i tym samym przyczynić się do zwiększenia jego potencjału innowacyjnego.
 
Projekt „DoktoRIS” obejmie swym zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe i jednostki naukowe w regionie.
 
Pierwsza edycja programu stypendialnego, przewidywana do realizacji na lata 2011-2013, zakłada udzielenie wsparcia finansowego 202 doktorantom zamieszkującym i kształcącym się na obszarze województwa śląskiego. Stypendia będą przyznawane na okres dwóch semestrów akademickich w wysokości do 4500 zł miesięcznie, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne semestry pod warunkiem dalszego spełnienia kryteriów formalnych.
Kwota przeznaczona na wsparcie stypendialne to 13 635 000,00 zł.
 
Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.