PARTNER PORTALU
  • BGK

Wychowanie przedszkolne na wsi

  • GK/GUS    8 czerwca 2011 - 11:52
Wychowanie przedszkolne na wsi

W roku szkolnym 2009/10 w porównaniu do roku 2003/04 zarejestrowano 7,4 proc. wzrost liczby przedszkoli w kraju, a na terenach wiejskich – 1,2 proc. – wynika z raportu GUS „Obszary wiejskie w Polsce”.
Na uwagę zasługuje fakt, że na wsi do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało zaledwie 30,3 proc. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę tylko przedszkola, 33,6 proc. ich ogólnej liczby w kraju stanowiły przedszkola wiejskie, a uczęszczało do nich 20,9 proc. dzieci z przedszkoli w Polsce.

Analizując obszary wiejskie w podziale terytorialnym można zauważyć, że województwami o największej liczbie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2009/10 były mazowieckie (1346) i małopolskie (1254).

W tych dwóch województwach zlokalizowanych było łącznie 25 proc. wszystkich placówek wychowania przedszkolnego na wsi. Najmniej takich placówek odnotowano w województwie lubuskim, tj. 246 (2,4 proc.).

Natomiast najwięcej przedszkoli na obszarach wiejskich było w województwie małopolskim (436), co stanowiło 15,4 proc. ogólnej ich liczby na wsi. Z kolei najmniej przedszkoli na obszarach wiejskich odnotowano w podlaskim (tj. 1 proc. ogółu przedszkoli).

Należy odnotować, że najwięcej placówek wychowania przedszkolnego znajduje się w podregionach zlokalizowanych w pobliżu dużych miast.

Porównując omawiane dane do roku szkolnego 2003/04 można zauważyć, że na obszarach wiejskich w połowie województw (małopolskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim) liczba placówek wychowania przedszkolnego zmniejszyła się.

Jednakże w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego (2008/09) prawie we wszystkich województwach takich placówek przybyło. Jedynie w województwach opolskim i warmińsko-mazurskim, w roku szkolnym 2009/10 było ich mniej niż przed rokiem. Inaczej ma się sytuacja z przedszkolami, gdzie w porównaniu do roku 2003/04 zaobserwowano wzrost ich liczby w 13 województwach, a tylko w opolskim, śląskim i świętokrzyskim odnotowano spadek.

W roku szkolnym 2009/10 w kraju, wychowaniem przedszkolnym zostało objętych 994,1 tys. dzieci, w tym 301,1 tys. uczęszczało do placówek przedszkolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Spośród ogółu dzieci z placówek przedszkolnych w miastach, 88,7 proc. było w przedszkolach, natomiast na obszarach wiejskich jedynie 53,8 proc. dzieci objętych edukacją przedszkolną uczęszczało do przedszkoli.

W układzie terytorialnym na obszarach wiejskich, w roku szkolnym 2009/10, największą liczbę dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych odnotowano w województwach małopolskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim (łącznie 112,3 tys., tj. 37,3 proc. przedszkolaków na wsi), natomiast najmniejszą w podlaskim (6,4 tys.).

W porównaniu do roku szkolnego 2003/04 prawie we wszystkich województwach liczba dzieci wzrosła, a najbardziej w pomorskim (o 30,4 proc.).

Jeśli zaś chodzi o dzieci w przedszkolach, to można zauważyć, że w roku szkolnym 2009/10 w porównaniu do sytuacji sprzed sześciu lat, prawie we wszystkich województwach zwiększyła się liczba uczęszczających do tych placówek, a najbardziej w województwie mazowieckim (o 56,8 proc.).

Jedynie w województwie opolskim odnotowano zarówno spadek (o 4,5 proc.) liczby dzieci w wieku 3-6 lat korzystających z edukacji przedszkolnej, jak i zmniejszenie się liczby dzieci w przedszkolach (tj. o 9,2 proc.).

W roku szkolnym 2009/10 na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat do przedszkoli uczęszczało na obszarach wiejskich 375 dzieci (w miastach 759). Zaobserwowano, że na obszarach wiejskich wszystkich województw wartość omawianego wskaźnika znacznie wzrosła w porównaniu do roku szkolnego 2003/04.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.