PARTNER PORTALU
  • BGK

Wycieczki szkolne po nowemu. Ważne rozporządzenie trafiło do konsultacji

  • KDS    15 stycznia 2018 - 08:58
Wycieczki szkolne po nowemu. Ważne rozporządzenie trafiło do konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie organizowania wycieczek właśnie trafił do konsultacji (fot.pixabay.com)

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt rozporządzenia dotyczący zmian w zakresie organizowania wycieczek przez szkoły i placówki oświatowe.
  • Projekt rozporządzenia wprowadza więcej wymogów do spełnienia dla opiekunów wycieczek, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi w placówce oświatowej. 
  • Projekt precyzuje, kto będzie mógł zostać kierownikiem wycieczki oraz kto będzie mógł go powołać. 
  • Nowe przepisy będą obowiązywały przy organizacji wycieczek czy wyjazdów w szkołach i placówkach funkcjonujących w ramach nowego systemu szkolnego. 

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zmian, które mają dostosować przepisy do nowej struktury szkół oraz terminologię do przyjętej ustawy – Prawo oświatowe. Chodzi tu m.in. o zastąpienia pojęcia „upowszechnianie wypoczynku” pojęciem „upowszechnianie aktywności fizycznej”, zastąpienie pojęcia „przeciwdziałanie patologii społecznej” pojęciem „przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym” – zgodnie z terminologią używaną obecnie w psychologii rozwojowej czy zrezygnowano z określenia zajęć „lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych”, których definicja nie występuje w przepisach ustaw z zakresu oświaty. 

Pełną treść rozporządzenia zamieściliśmy w multimediach. 

Dodatkowo dokument przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań. Resort proponuje trzy formy organizowania krajoznawstwa i turystyki, które będą zależeć od specyfiki (np. przygotowania kondycyjnego i posługiwania się specjalistycznym sprzętem). To wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

Czytaj więcej: Mleko i owoce w szkole: trwa nabór szkół na II semestr 2017/2018 r.

Kierownikiem wycieczki będzie mógł być jedynie pracownik pedagogiczny szkoły, ponadto wyznaczać go będzie mógł jedynie dyrektor placówki. Natomiast opiekun wycieczki, który nie jest pracownikiem pedagogicznym szkoły będzie musiał spełnić dodatkowy warunek: zobowiązany będzie przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia sposobu finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych.

Równolegle procedowany jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które nadal obowiązuje w szkołach
i placówkach starego ustroju szkolnego. Nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu wprowadzenie analogicznych – jak w przedmiotowym projekcie rozporządzenia – rozwiązań w przepisach dotyczących szkół i placówek funkcjonujących według starego ustroju szkolnego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • Anna KLZ, 2018-01-17 01:02:03

    nareszcie wraca pełne wdzięku słownictwo polskie kreujące zdroworozsądkowe zachowania i myślenie, bez piętnowania - moje gratulacje, może doczekam się usunięcia dosadnych wyrażeń z przekazów medialnych, TV, co z pewnością przełoży się na codzienność życiową. Każdy cieszy się i opisuje potrawy, nie o...powiada wykwintnie o wypróżnianiu się i tak powinno pozostać. wszelkie wyrażenia z zakresu "K...." powinny być NIE używane jak to niektórzy mówią - dla podkreślenia znaczenia. Zakaz winien dotyczyć szczególnie w środkach lokomocji publicznej w TV, teatrach, filmach.  rozwiń