PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyniki sprawdzianu 6-klasisty i egzaminu gimnazjalnego

  • pt/pap    23 sierpnia 2016 - 12:02
Wyniki sprawdzianu 6-klasisty i egzaminu gimnazjalnego

Tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu (fot.fotolia)

• Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego.
• Okazało się, że część młodszych uczniów ma problemy, m.in. z przetworzeniem tekstu, a zadania matematyczne czyta zbyt pobieżnie.
Do każdego z egzaminów przystąpiło po ok. 350 tys. uczniów.

Tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada, że w jego miejsce udostępni szkołom "narzędzia diagnostyczne", z których będą mogły dobrowolnie korzystać przy wstępnej ocenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.

Sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasisty składał się z dwóch, pisemnych części. Pierwsza z nich zawierała zadania z języka polskiego i matematyki; druga - zadania z języka obcego, który uczeń poznaje w szkole jako przedmiot obowiązkowy. Do tegorocznego sprawdzianu przystąpiło ok. 349 tys. uczniów.

Stopień opanowania przez szóstoklasistów umiejętności z języka polskiego sprawdzono 13 zadaniami, 11 z nich miał charakter zamknięty, a dwa - otwarty. Sprawdzian pokazał, że szóstoklasiści dobrze radzą sobie z odbiorem tekstu popularnonaukowego (fragmentu książki popularnonaukowej Jana Rurańskiego "Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania") i bez trudu potrafią wyszukać w nim informacje, szczególnie te podane wprost. Mają jednak problemy z wykonaniem - w oparciu o tekst - operacji bardziej złożonych, wymagających przetworzenia informacji.

Podobne problemy, jak wskazano w sprawozdaniu ze sprawdzianu, mają uczniowie z odczytaniem tekstu literackiego (był to wiersz Leopolda Staffa "Jarzębina"). Okazało się, że dobrze poradzili sobie z jego analizą i odbiorem na poziomie dosłownym; trudniejsze był dla nich operacje bardziej złożone - interpretacja znaczeń przenośnych i uogólnianie.

W części otwartej uczniowie musieli zredagować tekst użytkowy - ogłoszenie o organizowanym w szkole spotkaniu ze znanym podróżnikiem - znawcą kuchni świata i napisać kartkę z pamiętnika na temat "Warto pomagać innym".

Sprawdzian pokazał, że szóstoklasiści dość dobrze radzą sobie z pisaniem na określony temat, w określonym celu i formie. Poziom ich wypowiedzi jest jednak bardzo zróżnicowany. Uczniowie słabo radzą sobie z ortografią i interpunkcją.

Na tegorocznym sprawdzianie z matematyki szóstoklasiści mieli do rozwiązania czternaście zadań z matematyki, wśród których było jedenaście zamkniętych i trzy otwarte. CKE wskazuje, że uczniowie wykazali się dobrą sprawnością rachunkową w zbiorze liczb naturalnych.

W rozwiązaniach zadań można zauważyć poprawne stosowanie algorytmów wykonywanych działań pisemnych. Trudne dla szóstoklasistów były zadania sprawdzające umiejętności z zakresu wymagań ogólnych - modelowania matematycznego oraz rozumowania i tworzenia strategii.

Najtrudniejsze dla szóstoklasistów były zadania sprawdzające umiejętności z geometrii płaskiej i przestrzennej. Według CKE, analiza odpowiedzi zdających wykazała, że uczniowie czytają teksty pobieżnie, pomijają niektóre warunki z treści zadania, nieuważnie analizują treści zadań i towarzyszące im rysunki, wykresy, czy tabele.

Egzaminy z języków obcych szóstoklasistów pokazały, że ważne jest m.in. rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań sprawdzających umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowych, zarówno w tekście pisanym, jak i słuchanym. Wskazane jest uświadomienie uczniom, jak ważne jest dokładne przeczytanie lub wysłuchanie każdego tekstu do końca.KOMENTARZE (1)

  • jaq, 2016-08-23 18:01:59

    A po co to wszystko? I po co to wszystko? Czy aby EU finansując gimnazja nie wymaga jakiegoś sprawdzianu efektywności pracy miernych i leniwych nauczycieli. Którym nikt kompletnie się nie przejmuje i który kompletnie do niczego później nie służy. Znajomość języków obcych u 6cioklasistów była i d...alej jest zerowa. U gimnazjalistów podobnie.  rozwiń