PARTNER PORTALU
  • BGK

Wypracują nowy podział subwencji oświatowej

  • PAP    22 listopada 2012 - 13:22
Wypracują nowy podział subwencji oświatowej

W przyszłym roku będą prowadzone rozmowy zmierzające do wypracowania nowego mechanizmu podziału subwencji oświatowej - zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Jakubowski. Jak zaznaczył, liczy na to, że nowy mechanizm lepiej uwzględni rzeczywiste koszty oświaty.
Jakubowski odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania dotyczące obecnego mechanizmu podziału środków z subwencji oświatowej i ewentualnej możliwości jego zmiany.

Subwencja oświatowa dzielona jest między samorządy na podstawie algorytmu, który jest opisany w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji o podziale subwencji oświatowej. Punktem wyjścia do obliczenia jest tzw. standard A, czyli kwota bazowa na każdego ucznia (w 2012 roku wynosi ona 4942 zł).

 Czytaj też: Subwencja oświatowa w konsultacjach

Kwoty, jakie dostają poszczególne samorządy, są pochodną kwoty bazowej i liczby uczniów na ich terenie. Ze względu na specyfikę niektórych szkół, samorządów (np. obejmujących tereny wiejskie lub miejscowości poniżej 5000 mieszkańców) oraz potrzeb uczniów (np. wynikających z różnego rodzaju niepełnosprawności) kwota bazowa może być zwiększana o mnożniki, tzw. wagi.

Zadający pytania Mirosław Pawlak (PSL) zwrócił uwagę na jedno z kryteriów podziału - liczbę mieszkańców. Według przedstawiciela Ludowców, sztywna zastosowana granica 5000 mieszkańców jest niezrozumiała dla miast, które mają niewiele więcej niż 5000 mieszkańców, a dostają mniej środków na jednego ucznia niż miejscowości, które nie przekraczają tej liczby.

 Czytaj też: Subwencja oświatowa ma same wady

Waga P1 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 5000 mieszkańców wynosi 0,38, a waga R - 0,12; oznacza to zwiększenie kwoty bazowej na jednego ucznia szkoły podstawowej na tych terenach o 48 proc., a w przypadku gimnazjów o 47 proc. w stosunku do kwoty bazowej na ucznia mieszkającego w większej miejscowości.

Jakubowski przyznał, że "rzeczywiście granica 5000 mieszkańców jest czasami trudna do zaakceptowania, szczególnie przez te miejscowości, które mają 5100 mieszkańców, ale gdzieś ta granica w obecnym systemie musi być postawiona

". Zaznaczył, że obiektywnie dane pokazują, że koszty utrzymania oświaty w miejscowościach powyżej 5000 tys. mieszkańców są niższe niż koszty ponoszone na terenach wiejskich. Przypomniał, że na wsi i w mniejszych miejscowościach są mniej liczne klasy, samorządy mają zaś obowiązek wypłaty nauczycielom dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego; w większych miejscowościach takiego obowiązku nie ma.

Podkreślił, że każdorazowo sposób podziału subwencji oświatowej uzgadniany jest z przedstawicielami samorządów i ma charakter kompromisu. Przypomniał, że przy podziale subwencji oświatowej uwzględnia się zakres realizowanych przez samorządy zadań oświatowych.

Wiceminister zaznaczył, że być może powinien zostać zaplanowany nieco inny mechanizm podziału środków z subwencji oświatowej, który były bardziej elastyczny, bardziej uwzględniający warunki, w których działają szkoły. Jakubowski ocenił, że "liczba mieszkańców to nie jest najlepszy wskaźnik, ale jest najłatwiejszy do zastosowania ponieważ mamy dane administracyjne".

Zapowiedział: "Będą prowadzone rozmowy, które być może doprowadzą do stworzenia nowego systemu alokacji. Rozmowy będziemy prowadzić z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego; prawdopodobnie w ramach Komisji czy też zespołów powołanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego".

"Musimy wypracować jakiś kompromis, który przez wszystkie strony zostanie zaakceptowany. I takie prace będziemy w przyszłym roku prowadzili. Mam nadzieję, że zaproponujemy nowy mechanizm, który nie będzie brał pod uwagę tylko liczbę mieszkańców, ale także inne parametry, które wskazują na obiektywne koszty funkcjonowania oświaty" - powiedział Jakubowski.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • starsza, 2012-11-22 16:07:22

    Jak dobrze że winowajcą nie jest nauczyciel!!!! Jak dobrze że będzie rozmowa i ewentualnie jakaś współpraca a nie wieczna wojna....