PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyprawka szkolna 2015/2016. Ile wyniesie?

  • AT    24 czerwca 2015 - 18:00
Wyprawka szkolna 2015/2016. Ile wyniesie?

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł (fot.men.gov.pl)

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna". Ile wyniesie?
51 mln zł – tyle zaplanowano na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2015/2016. We wtorek (23 czerwca) Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Ustanowiony na rok szkolny 2015/2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” stanowi kontynuację poprzednich programów. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) realizuje takie programy od 13 lat.

- Szacujemy się, że w 2015 r. ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostanie objętych programem - informuje MEN.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

* najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

* uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

* uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Kto dostanie dofinansowanie?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

* uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

* uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

* uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy - podaje resort.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Oprócz wyprawki darmowe podręczniki

Warto pamiętać, że program „Wyprawka szkolna” to nie jedyne wsparcie finansowe uczniów.

Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku 1 września, oprócz pierwszoklasistów, bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

W związku z wprowadzaniem bezpłatnych podręczników znika konieczność dofinansowywania ich zakupu. Docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Podręczników nie będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie wyposażała szkoła - podaje MEN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.