PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyprawka szkolna, 2016/2017: podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

  • MN    3 sierpnia 2016 - 12:31
Wyprawka szkolna, 2016/2017: podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych
Wnioski o podręczniki należy składać u dyrektorów szkół. (fot. pixabay)

• Blisko 24 mln zł trafi do uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".
• Dofinansowanie w roku szkolnym 2016/17 będzie można otrzymać na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
• Z podręczników skorzystają uczniowie niepełnosprawni z roczników, które obecnie nie są objęte "Wyprawką szkolną".
Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, użyczanych uczniom. Co roku o kolejne roczniki rozszerzana jest grupa uczniów uprawnionych do korzystania z tych podręczników.

W roku szkolnym 2016/2017 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, docelowo dopiero w roku szkolnym 2017/2018 wszystkie roczniki uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjach mają uczyć się z podręczników użyczanych przez szkoły.

Uczniowie niepełnosprawni skorzystają wcześniej

Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w tej edycji programu skierowana będzie do uczniów niepełnosprawnych z roczników niekorzystających z podręczników użyczanych, czyli do uczniów klasy VI szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum i wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy).

Pomoc przysługiwać będzie także uczniom odpowiadających im klas w szkołach artystycznych, czyli uczniom klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Komu przysługują podręczniki szkolne

Programem objęci są uczniowie niepełnosprawni, tj.: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program „Wyprawka szkolna” to także wsparcie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach programu "Wyprawka szkolna" otrzyma 57 699 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas VI szkoły podstawowej, klas III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz 4917 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od rodzaju niepełnosprawności oraz poziomu i typu szkoły, w której uczy się uczeń niepełnosprawny.

Samorządy wyznaczą terminy składania wniosków

Pomoc przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń.

Terminy składania wniosków ustalą odpowiednio: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a także ministrowie kultury (dotyczy szkół muzycznych, plastycznych i baletowych) i rolnictwa (dotyczy szkół rolniczych).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • edzia, 2016-08-24 11:05:27

    Witam a co z dziecmi ktore sa nieplnosprawne maja odroczone klase I i posiadaja orzeczenie o ksztalceniu specjalnym i dalej uczeszczaja do klasy zero