PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyższe kryterium uprawiające do wyprawki szkolnej

  • PAP    12 września 2013 - 11:10
Wyższe kryterium uprawiające do wyprawki szkolnej

W tym roku obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna", dzięki czemu może zostać objętych nią więcej uczniów - poinformował wiceminister edukacji Maciej Jakubowski.
Odpowiadał on na pytania posłów PO Macieja Orzechowskiego i Wojciecha Ziemniaka. Orzechowski zauważył, że w ubiegłym roku nie wykorzystano ponad 10 mln zł przeznaczonych na realizację programu "Wyprawka szkolna". Jak mówił, jednym z powodów było zbyt niskie kryterium dochodowe. Pytał, czy MEN planuję zmianę kryterium.

Czytaj też: Ile czasu zostało by dostac wyprawkę?

Jakubowski poinformował, że kryterium zostało podniesione w październiku 2012 r. Związane jest to ze zmianami kryteriów dochodowych: w ustawie o pomocy społecznej z 351 zł do 456 zł oraz w ustawie o świadczeniach rodzinnych z 504 zł do 539 zł. Zauważył, że choć w skali kraju w 2012 r. nie wykorzystano około 13 proc. przeznaczonych na realizację programu, to bardzo różnie wyglądało to w różnych regionach kraju, np. w woj. lubelskim niewykorzystano 3,6 proc. środków, a w lubuskim - 22,5 proc.

Zapowiedział też szeroką kampanię informacyjną wśród samorządowców i dyrektorów szkół o programie "Wyprawka szkolna". W tym roku programem "Wyprawka szkolna", czyli wsparciem materialnym w formie dofinansowania do podręczników, objęci zostali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Są to uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód uprawniający do uzyskania pomocy nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci są także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie "Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł, dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł, dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego lub technikum) - do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, i do 607 zł w gimnazjum.

Na realizację programu przeznaczono w tym roku z budżetu państwa prawie 180 mln zł; to o 52 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Według MEN pozwoli to objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.