PARTNER PORTALU
  • BGK

Youngster teraz dla powodzian

  • AZA    28 lipca 2010 - 11:17
Youngster teraz dla powodzian

11 gmin wiejskich weźmie udział w programie nauki języka angielskiego dla gimnazjalistów - Youngster, realizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Tym razem wybrano samorządy poszkodowane przez powódź.
Do udziału w programie Youngster przystąpią następujące gminy: Bieliny, woj. świętokrzyskie, Bodzechów, woj. świętokrzyskie, Grębów, woj. podkarpackie, Harasiuki, woj. podkarpackie, Klucze, woj. małopolskie, Koszyce, woj. małopolskie, Krzeszów, woj. podkarpackie, Sękowa, woj. małopolskie, Skołyszyn, woj. podkarpackie, Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, Żukowice, woj. dolnośląskie.

Gminy te znalazły się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 maja 2010 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Podstawą do wyłonienia przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej gmin były następujące wskaźniki: poziom wydatków na oświatę, wielkość dochodów z PIT, wielkość pomocy społecznej na mieszkańca, stopa bezrobocia, wielkość dodatków mieszkaniowych.

Wdrożenie programu w szkołach rozpocznie się we wrześniu 2010 roku.

Youngster to specjalny program nauki angielskiego dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych, uruchomiony przez fundację w roku szkolnym 2007/2008. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Przewiduje on 90 godz. dodatkowych zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego, w podziale na niewielkie, 10-15 osobowe grupy dostosowane do umiejętności językowych uczniów, z wykorzystaniem innych, niż używane w procesie dydaktycznym podręczników.

Dotychczas program był realizowany w blisko 100 gimnazjach zlokalizowanych w ponad 70 gminach wiejskich. W okresie trzech lat, z finansowanego w całości przez fundację programu, skorzystało blisko 8 tysięcy uczniów (około 2,5 – 3 tys. rocznie). Dołączenie do programu 11 gmin (15 gimnazjów) poszkodowanych przez powódź umożliwi zwiększenie liczby gimnazjalistów objętych programem o około 10%.

Dodatkowe lekcje oraz podręczniki opłaca fundacja. Pokrywa ona również koszt zakupu (do wysokości 300 zł) dodatkowych materiałów edukacyjnych dla szkolnych bibliotek. Finansowane przez fundację zajęcia są prowadzone przez istniejącą w gminie kadrę nauczycielską. Nauczyciele uczestniczący w programie objęci są bezpłatnymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi, doskonalącymi ich warsztat pracy. Mają także możliwość uczestniczenia nieodpłatnie w dodatkowych szkoleniach, promujących lokalną aktywność oraz osiągnięcia liderów lokalnych społeczności. Uczą się również, jak poszukiwać i pozyskiwać źródła finansowania opracowywanych przez siebie projektów edukacyjnych.

Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty, a najlepsi z nich – nagrody fundowane przez fundację. W ramach programu przewidywane są również nagrody dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli największe postępy w nauce.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.