PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamykanie szkół to wina reformy szkolnictwa

  • PAP    11 marca 2014 - 15:38
Zamykanie szkół to wina reformy szkolnictwa

- Większość szkół, jakie chcą zlikwidować w tym roku samorządy, to placówki, które znikają z systemu edukacji w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego. Najwięcej takich szkół - 51 - ma być zamkniętych w woj. śląskim - wynika z danych zebranych w kuratoriach.
Do końca lutego samorządy mogły podjąć uchwały o zamiarze likwidacji szkół. Zdecydowana większość z nich dotyczy zamknięcia szkół z mocy prawa. Chodzi o licea profilowane, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 r.

Od września 2012 r. trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas. W niektórych tego typu szkołach nie ma już w ogóle uczniów, w innych uczy się ostatni rocznik. Likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych (niektóre szkoły przekształcane są w licea ogólnokształcące dla dorosłych).

Najwięcej w kraju uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół lub placówek oświatowych podjęli samorządowcy w woj. śląskim. Według rzeczniczki Kuratorium Oświaty w Katowicach Anny Wietrzyk, choć uchwały dotyczą 67 placówek, to zdecydowana większość z nich to właśnie placówki, które zostaną zamknięte w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego; takich szkół jest 51. Niezależnie od tego z powodu niżu demograficznego oraz braku naboru samorządy chcą zamknąć 16 szkół i placówek oświatowych, w tym m.in. dwa gimnazja, jedną filię szkoły podstawowej i dziewięć liceów ogólnokształcących.

Ogólna liczba placówek, które chcą zamknąć w tym roku śląskie samorządy jest dużo niższa w porównaniu z liczbami z lat ubiegłych. W 2013 r. do kuratorium w Katowicach wpłynęło ponad 119 uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru likwidacji szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, a w 2012 r. - ponad 200.

Podobnie wygląda sytuacja w innych województwach. W woj. mazowieckim, gdzie podjęto 46 uchwał intencyjnych dotyczących zamiaru zamknięcia szkoły lub innej placówki oświatowej, 25 związanych jest ze zmianami w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym zawodowego. Pozostałe uchwały dotyczą m.in. 13 szkół podstawowych, dwóch internatów, jednego ogniska pracy pozaszkolnej i jednego szkolnego schroniska młodzieżowego.

W województwach łódzkim i dolnośląskim samorządy chcą zlikwidować po 42 szkoły i placówki. W dolnośląskim wśród placówek, które mają być zamknięte są tylko dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum specjalne; większość zamykanych to licea uzupełniające i licea profilowane.

W woj. łódzkim wśród likwidowanych placówek mają być: dwa gimnazja, jedno liceum ogólnokształcące oraz jedna szkoła podstawowa. Pozostałe 38 uchwał intencyjnych dotyczy likwidacji z mocy prawa: 12 liceów profilowanych, sześciu uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych; siedmiu techników uzupełniających, siedmiu techników uzupełniających dla dorosłych, jednej szkoły policealnej dla dorosłych, jednej szkoły policealnej, jednego liceum dla dorosłych, dwóch techników dla dorosłych oraz jednego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.

W woj. podkarpackim na 38 uchwał dotyczących szkół, 28 dotyczy szkół likwidowanych z mocy prawa. Pozostałe uchwały podjęto w sprawie: czterech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i czterech kolegiów nauczycielskich. W woj. podlaskim na 25 uchwał 21 to likwidacje z mocy prawa, pozostałe dotyczą czterech szkół podstawowych. W woj. opolskim na 24 uchwały 19 to likwidacje z mocy prawa, pozostałe dotyczą dwóch oddziałów przedszkolnych, jednej szkoły podstawowej i dwóch gimnazjów. W woj. pomorskim na 23 uchwały 17 to likwidacje z mocy prawa, pozostałe dotyczą jednej szkoły podstawowej, dwóch gimnazjów, dwóch liceów ogólnokształcących i jednego technikum.×
KOMENTARZE (1)

  • glews, 2014-03-12 11:01:02

    Trzeba być wyjątkowym (...), żeby zamykać technika! Teraz kiedy Niemcy potrzebują 1 mln wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym Polacy usłużni sługusi Tuskomatoła zamykają technika? Myślę, że jest to celowe złe działanie!